Aurums türkçesi Aurums nedir

Aurums ingilizcede ne demek, Aurums nerede nasıl kullanılır?

Aurum : Altın. Altın (kimya).

Brontosaurus : Brontozor. Tarih öncesine ait devasa otobur dinazor. Brontozorlar. Apatozorlar. Dinozor. Brontozorus.

Brontosauruses : Brontozor. Tarih öncesine ait devasa otobur dinazor. Apatozorlar. Brontozorlar. Brontozorus. Dinozor.

Centaurus : Bir takımyıldızın adı. Kentaur. Erboğa (takımyıldızı). Kentaurus takımyıldızı (astronomi terimi). Erboğa.

Electronic thesaurus : Elektronik eşanlamlılar sözlüğü. Eşanlamlılar ve ilgili kelimeler sözlüğü olarak kullanılan küçük bilgisayar veya bilgisayar programı.

Thesaurus file : Eşanlamlılar dosyası.

Nauruan : Naurulu. Nauru'nun resmi ve farklı dili. Nauru. Nauru'ya özgü.

Thesauruses : Eşanlamlılar. Sözlük. Hazine. Kelime hazinesi. Kavramlar dizini. Eşanlamlılar sözlüğü. Eşanlamlı.

Thesaurus : Gömü. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Eş anlamlılar sözlüğü. Bir bilgi erişim dizgesinde, derlemin kapsamına giren kavram ve konuları belirten anahtar-sözcükleri, bunlar arasındaki anlamsal ve üreysel ilişkilerle birlikte, devingen bir biçimde içeren bir sözdağarı ya da sözlük.

Tyrannosaurus : Tiranozor. Geç mesozoik dönemde yaşamış büyük et yiyen iki ayaklı dinazor.

 

İngilizce Aurums Türkçe anlamı, Aurums eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aurums ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Instrumentality : Yararlılık. İşe yararlık. Aracı olma. Vasıta olma. Araç. Araç anlayışı. Vasıta.

Gold coin : Altın para. Altından dökme para. Parlak ve sarı kıymetli metalden yapılmış olan sikke. Altın sikke.

Weapon : Pusat. Savut. Silah. Kılıçoyununda kullanılan "dürtücü kılıç", "delici kılıç", "kesici kılıç" diye türlendirilen kılıçlara verilen genel ad. Herhangi bir harp aleti.

Bomb : Bombalamak. Bomba. Bombardıman etmek. Fiyasko ile sonuçlanmak. Atom bombası. Fiyasko. Volkanik bomba. Başarısızlık. Bomba atmak.

Arm : Askerlik. Vücudun, omuz başından parmakların ucuna dek uzanan üyesi. Zırh giydirmek. Sağlamak. Yetke. Güç. Kol. Askeri kuvvetlerin bir kolu. Askerlik hizmeti. Şube.

Weapons system : Silah sistemi.

Autumnal equinox : Sonbahar noktası. Güz ılımı. Sonbahar ekinoksu. Güz ılımı 23 eylül'e rastlayan ekinoks. Sonbahar çekidi.

Instrumentation : Kontrol aygıtları yerleştirilmesi. Aletlerle iş yapma. Enstrümantasyon. Araçlar. Aletler. Araçlama. Aygıtlama. Orkestrasyon. Alet düzeni. Aygıt kullanma.

Indian summer : Hindistan yazı. Yaz sonundaki sıcak günler. Pastırma yazı.

Weapon system : Silah sistemi.

Aurums synonyms : september equinox, naval weaponry, fall equinox, saint martin's summer, defence system, implements of war, golds, defense system, gunnery, weaponry, time of year, season, gold, munition, armament, aurum, ammo, fall, golden, hardware, ammunition.

Aurums zıt anlamlı kelimeler, Aurums kelime anlamı

Vernal equinox : Güneş'in ilkbahar noktasına geldiği an ve bu andaki ılım. İlkbahar noktası. 21 mart´a rastlayan ekinoks. Bahar noktası. Bahar gündönümü. İlkbahar gündönümü. İlkbahar ılımı. İlkbahar ekinoksu.