Avam nedir, Avam ne demek

Avam; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Alt tabaka, havas karşıtı

"Avam" ile ilgili cümleler

  • "Bu zihniyette olan avam değildi, bilhassa havas denilen insanlar böyle düşünüyordu." - Atatürk

Avam tanımı, anlamı:

Tabaka : Katman. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Katman. Derece. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.

Havas : Nitelikler, özellikler. Duyumlar, duygular. Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan, kendilerinde bir tür ayrıcalık gören kimseler, avam karşıtı. İleri gelenler, seçkinler.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Alt : Bir nesnenin tabanı. Bir şeyin yere yakın bölümü. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. Birkaç şeyden aşağıda olan. Sınıflamalarda ikinci derecede olan. Birine göre daha aşağı mevkide olan kimse, madun. Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı.

Avam kamarası : İngiliz parlamentosunda halkın seçtiği milletvekilleri meclisi.

Avamca : Avama yakışır bir biçimde.

Diğer dillerde Avam anlamı nedir?

İngilizce'de Avam ne demek? : [American Visionary Art Museum] n. Commons, the common people, the people, populace, the hoi polloi, the masses; the vulgar, vulgar herd

Fransızca'da Avam : vulgaire [le]

Almanca'da Avam : n. Janhagel