Avanaklık nedir, Avanaklık ne demek

  • Avanak olma durumu, avanakça davranış

Avanaklık anlamı, tanımı:

Avanaklık etmek : Aptallık etmek, avanak gibi davranmak.

Avanak : Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Olma : Olmak işi.

Avanakça : Avanak gibi, avanağa yakışır bir biçimde.

Diğer dillerde Avanaklık anlamı nedir?

Almanca'da Avanaklık : Leichtgläubigkeit