Avel nedir, Avel ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Alev.

Bön, avanak, şaşkın.

Avel anlamı, tanımı

Avelik : Kuzukulağına benzer, yabani, ekşimtırak, sarma sarılan bir çeşit ot. Tohumundan ekmek yapılan yabani bir ot

Şaşkın : Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş. Akılsız, sersem, budala.

Avanak : Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön.

Avana : Arapça kökenli avene: avene, yardakçılar.

Avan : Devlet memuru: Avanların yüzü soğuk olur. Obur. Hırsız. İri-yarı insan. Sert, titiz, sinirli. Vurucu kırıcı, zorba. Kurt: Avan yiyesi. Sürülmesi güç olan tarla. Vurucu, kırıcı, zorba. Sürekli ağlayan bebek. Zorba, fesatçı, kötü adam.

Alev : Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule. Kıvılcım. Aşk ateşi. Sıcaklık. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.

Bön : Budala, saf, avanak, ahmak.

Diğer dillerde Avcılık ölümü anlamı nedir?

İngilizce'de Avcılık ölümü ne demek ? : fishing mortality