• Ortalama düzey.
 • İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer.
 • Hasar.
 • Bir takımın attığı sayılar toplamından, yediği sayılar toplamının çıkarılması ile elde edilen sonuç.
 • Belirli bir miktar tüketmek.
 • Ortalamasını bulmak.
 • Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.
 • Kazanılan ve kaybedilen dönem ya da sayıların birbirine oranı.
 • Ortalama olarak almak.
 • Ortalamasını almak.
 • Gemilerle taşınan malların deniz çalkantıları yönünden yitirime uğramalarında gerçekleşen olağanüstü giderler.
 • Sıradan.
 • Zarar.
 • Orta.
 • Ortalama almak.
 • Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.
 • Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini özetleyen ve dağılımın ortaç eğilimini yansıtan ölçüm.
 • Deniz yitircesi.
 • Ortalama.
 • Vasati.
 • Futbol, bilgisayar, coğrafya, ekonomi, fizik, kimya, sosyoloji, voleybol, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Vasat.
 • Sayı farkı.
 • Bir kişiler, nesneler ya da özellikler dizisinin başta gelen ortak niteliğinin ya da eğiliminin sayılamasal ölçüsü.-.
 • Aritmetik ortalama.
 

Average ile ilgili cümleler

English: Ali is just an average guy.
Turkish: Ali sadece sıradan bir erkek.

English: Ali is above average height.
Turkish: Ali ortalama boyun üzerinde.

English: Ali is average height.
Turkish: Ali ortalama boyda.

English: A person with average intelligence would understand that.
Turkish: Ortalama zekada birisi bunu anlayabilir.

English: According to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
Turkish: Son çalışmaya göre, Japonların ortalama hayat süresi hâlâ artıyor.

Average ingilizcede ne demek, Average nerede nasıl kullanılır?

Average absolute deviation : Ortalama mutlak sapma.

Average acceleration : Ortalama ivme.

Average adjuster : Avarya dispeçcisi. Dispeççi. Avarya komiseri. Avarya bölüştürücüsü. Avarya dispeççisi. Dispeçi düzenleyen kişi. Dispaşör. Avarya düzenleyen eksper. Muhammin.

Average age : Genel yaş. Ortalama yaş. Orta yaş. Orta değer yaş. Çoğunluktaki yaş.

Average amount : Ortalama miktar.

Average daily gain : Genellikle kilogram, gram veya libre olarak ifade edilen ve büyümekte olan hayvanların ortalama günlük canlı ağırlık artışı. Ortalama günlük kazanç.

Average data rate : Ortalama veri hızı.

Average available discharge : Ortalama faydalı deşarj. Ortalama faydalı akım.

Average cost procedure : Bu yöntem satın alınan işlenilmemiş özdek bölümlerinin ambarlarda belirli satımcılarla bağlılıklarını yitirerek karışmış oldukları ve ambardan çıkışların bu karışımdan alındıkları varsayımına dayanır. buna uygun olarak ambar çıkışları, belli bir anda ambardaki malların ağırlıklı ortalama tümdeğerleriyle sayışımlanır. Ortalama tümdeger yöntemi.

Average cost pricing : Ortalama maliyet fiyatlandırması. Bir malın fiyatının, o malın ortalama maliyetine belirli bir kar payı eklenmesiyle belirlenmesine dayanan ve r. e. hall ile c. j. hitch’in görgül çalışmaları sonucunda saptanan bir tür maliyet üstü fiyatlandırma yöntemi.

İngilizce Average Türkçe anlamı, Average eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Average ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aritmetic mean : Bir dağılımın ağırlık noktası niteliğini taşıyan ve tek tek gözlem değerleri toplamının gözlem sayısına oranı olarak tanımlanan ortaç eğilim ölçümü. Sayal ortalama.

Majorities : Oy çoğunluğu. Reşitlik. Ekseriyet. Rüşt yaşı. Çoğunluk. Çokluk. Rüşt. Fark. Erginlik.

Detriments : Muzır. (yurt vb) oda tamir tazminatı. Zarar ziyan. Ziyan. Muhatara.

Harm : Zedelemek. Fena etmek. Zararı dokunmak. İncitmek. Kötülük etmek. Kötülük. Zarar vermek. Kötülük yapmak. Halel getirmek.

Mesial : Bedenin ortasına ait. Mesiyal.

Fairest : Güzel. Nazik. Makul. Temiz. İyice. Sevimli. Çok. Doğru. Beyaz tenli.

Devastations : Mahvetme. Haraplık. Tahrip. Perişan olma. Harap etme. Yakıp yıkma. Yıkım. Tahribat.

Havoc : Yıkım. Kargaşa. Düzensizlik. Ziyan. Karışıklık. Tahribat. Zarar ziyan. Büyük hasar.

Cheesiest : Peynire benzeyen. Peynir kıvamında. Banal. Berbat. İşe yaramaz. Kötü. Kötü kaliteli (argo terim). Peynire benzeyen veya peynir içeren. Tapon.

Everyday : Her günkü. Gündelik. Olağan. Adi. Günlük. Basit. Her gün. Orta halli.

Average synonyms : average out, come, averaging, deficit, banes, arithmetical average, meanest, centers, disservice, medial, fairer, bane, endamagement, damnum, parler, cheesier, damage, commonplace, copybook, common, meaner, centreing, centrals, devastation, environment, fair average, depredation, amount, damages, centrum, centring, center, total.

Average zıt anlamlı kelimeler, Average kelime anlamı

Abnormal : Olağandışı. Düzgüsüz. Uygun olmayan. Sapkın. Düzensizlik. Anormal. Gayrinormal. Abnormal. Olağanüstü. Normal dışı, anormal.

Uncommon : Sıra dışı. Seyrek. Yaygın olmayan. Az bulunur. Nadir. Olağandışı. Olağanüstü. Alışılmamış. Fevkalade. Acayip.

Average ingilizce tanımı, definition of Average

Average kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To reduce to a mean. To form, or exist in, a mean or medial sum or quantity. Of a mean size, quality, ability, etc. To amount to, or to be, on an average. Ordinary. Beings of the average stamp. Pertaining to an average or mean. An average amount of rain. As, an average rate of profit. As, the losses of the owners will average twenty five dollars each. The average Englishman. To find the mean of, when sums or quantities are unequal. Containing a mean proportion. That service which a tenant owed his lord, to be done by the work beasts of the tenant, as the carriage of wheat, turf, etc. These spars average ten feet in length. Usual. Medial.

Average ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Average kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Average ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Average anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Average ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
 • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...