Ayıplama nedir, Ayıplama ne demek

  • Kınama

"Ayıplama" ile ilgili cümle

  • "Bu keşiften hoşnutluğumu gizleyebildiğim kadar gizleyip sözüm ona bir ayıplamayla homurdanıyorum." - A. Ağaoğlu

Ayıplama kısaca anlamı, tanımı:

Ayıp : Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış. Utanç veren. Kusur, eksiklik.

Ayıplamak : Kınamak.

Kınama : Kınamak işi, ayıplama, takbih.

Ayıplama ile ilgili Cümleler

  • Hatasını ayıplamalı.
  • Olay şu ki beynen de aldatmamak ayıplamamak ve başkalarına göre olan eksikliklerimizi hoş görmek.

Diğer dillerde Ayıplama anlamı nedir?

İngilizce'de Ayıplama ne demek? : n. blame, condemnation, disapproval, dispraise, reflection, reflexion, reprobation, reproof, reproval

Fransızca'da Ayıplama : blâme [le], vitupération [la]

Almanca'da Ayıplama : n. Anwurf