Ayırma nedir, Ayırma ne demek

 • Ayırmak işi

"Ayırma" ile ilgili cümle

 • "Yapılabilecek şeylerle yapılamayacakları daha ilk anda ayırmasını biliyordu." - T. Buğra

Kimya'daki anlamı:

Bir karışımda bulunan bileşenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden faydalanarak ayrı ayrı elde etme işlemi.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Kurguya başlarken bir film kangalındaki değişik çekimleri birbirinden ayırarak sıralama.

Bilimsel terim anlamı:

Ayrı evre ya da yoğunluktaki biribirine karışmayan özdekleri çeşitli yöntemlerle ayrı ayrı elde etme işlemi.

Giderleri karşılamak amacıyla ayrılan para. Katılma yüklenmelerini imzalayanlara verilen pay.

nükleer: Bir öğecik çekirdeği üzerine gelen dötonun neden olduğu özel tepkime.

[Bakınız: kesme I]

elektrik: Elektrikli bir aracı besleme çevriminden çekme.

mekanik: Kavramaya karşıt bir etkiyi doğuran düzenek.

İngilizce'de Ayırma ne demek? Ayırma ingilizcesi nedir?:

separation, assigner, breakdown

Ayırma anlamı, tanımı:

Çarpanlara ayırma : Bir sayıyı veya cebirsel anlatımı, iki veya daha çok çarpanın çarpımı durumuna getirme.

Ayırmaç : Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika.

Ayırmak : Bölmek. Birbirinden uzaklaştırmak. İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak. Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak. Farklı davranmak, fark gözetmek. Bir yeri bir engelle bölmek. Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek. Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek. Seçmek.

 

Emekliye ayırmak : Kanuna göre aylık bağlayarak bir görevliyi görevinden ayırmak.

Gözünü ayırmamak : Bir şeye sürekli olarak bakmaktan kendini alamamak.

Gözünü üstünden ayırmamak : Sürekli denetim altında bulundurmak.

Kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma : "saldırgan biriyle karşılaşacak olan kişi, kendisini koruyacak önlemler almalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Saflara ayırmak : Belli kümeler içinde toplamak.

Yatağını ayırmak : Ayrı yatakta yatmak.

Ayırma gücü : Bir mikroskobun örnekteki çok yakın iki noktayı birbirinden ayırt edebilme gücü. Çözme gücü. Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ayırım yapabilme niteliği. [ ayırma gücü, Rs ] Bir kromatografik kolonun iki maddeyi ayırma kabiliyetinin ölçüsü.

Ayırma hunisi : Birbirine karışmayan iki sıvıyı ayırmaya yarayan, altı musluklu, özel bir huni türü. Birbiri ile karışmayan iki sıvıyı ayırmaya yarayan, alt tarafı musluklu, özel bir huni türü. (kimya) Üst kısmı kapaklı, alt kısmı musluklu olan ve birbiriyle karışmayan sıvıları ayırmada kullanılan cam malzeme.

 

Ayırma ilkesi : Gelir vergisinde, emek gelirlerinden alınacak verginin servet ve sermaye gibi diğer gelir gruplarına göre daha düşük oranda belirlenmesi ilkesi.

Ayırma kaması : Daire testere makinesinde kesilen ağacın testereyi sıkıştırmasını önleyen koruyucu.

Ayırma kuralı : (…)

Ayırma vurgusu : İbrani diline özgü olan bir yazı vurgusnı.

Ayırma yüzeyi : Fiziksel ya da kimyasal nedenlerle biribirleriyle karışmayan özdekleri ayıran yüzey. (fizik)

Ayırma ile ilgili Cümleler

 • Üniversite öğrencilerinin sıkı çalışmaları gerekir, ama aynı derecede onların aktif bir sosyal yaşam için de zaman ayırmaları gerekir.
 • Onları birbirinden nasıl ayırdığımı anlatayım; civcivleri dişi ve erkek diye nasıl ayırırlar bilir misin? Usta hangi civcivin dişi hanginin erkek olduğunu bilir başlar ayırmaya arkada da çırak onu seyrederek olayı öğrenir ama hiçbir zaman nasıl ayırabildiklerinin tam açıklamasını onlar bile yapamaz.
 • Öğrenciler sıkı çalışmak zorunda, ama onlar sosyal etkinlikler için de zaman ayırmak zorundalar.
 • Ne yaparsak yapalım, iyi insanları kötü insanlardan dış görünüşlerine bakarak ayırmak imkansızdır.
 • Öğretmenim bana konuşmamı hazırlarken daha fazla zaman ayırmam gerektiğini söyledi.
 • Gözlerini Tom'dan ayırma. Diğer insanları rahatsız edecek bir şey yapmadığından emin ol.
 • İnsanları kendi aralarında iyi ve kötü olarak ayırmak saçma. İnsanlar neşeli ya da sıkıntılı olabilir.
 • Biz evlenmek için oldukça olgun olabilirdik bizi ayırmasaydınız değil mi?
 • Projeyi tamamlamak için daha çok zaman ayırmamız gerektiğini söylediğinde Tom'un kesinlikle bir fikri vardı.
 • Öğretmenim bana konuşmamı hazırlarken yeterli zaman ayırmadığımı söyledi.

Diğer dillerde Ayırma anlamı nedir?

İngilizce'de Ayırma ne demek? : adj. segregative

n. separation, distinction, division, abstraction, appropriation, assortment, partition, combout, cull, detachment, dissociation, estrangement, isolation, reduction, resolution, screening, segregation, sequestration, severance, sunder, sunderance

Fransızca'da Ayırma : séparation [la], dissociation [la], distinction [la], assignation [la], désunion [la], disjonction [la], tri [le], triage [le]

Almanca'da Ayırma : n. Abdrängung, Abspaltung, Absperrung, Abteilung, Abtrennung, Ausmerzung, Ausscheidung, Aussonderung, Einkreisung, Elimination, Isolation, Isolierung, Scheidung, Sonderung, Spaltung

Rusça'da Ayırma : n. разделение (N), отделение (N), выделение (N), отгораживание (N), сепарация (F), разъединение (N), отведение (N), отвод (M), отцепление (N), отрыв (M), ассигнование (N), обособление (N), секвестрация (F), дифференциация (F), разбивка (F)

adj. сортировочный