Ayaktakımı nedir, Ayaktakımı ne demek

  • Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler, lümpen, parya

"Ayaktakımı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Dükkânlar karmakarışık, mallar bayat, kibar müşteriler birer birer çekiliyor, ayaktakımı her gün artıyor." - H. E. Adıvar

Ayaktakımı tanımı, anlamı:

Ayak : Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Halk edebiyatında uyak. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Basamak. Vücudun belden aşağı bölümü. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Bacak. Göl ayağı. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.

Görgüsüzlük : Görgüsüzce davranış. Görgüsüz olma durumu.

Bilgisizlik : Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, bilisizlik, cahillik, cahiliyet, cehalet.

 

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca.

Lümpen : Sınıfsız. Ayaktakımı.

Diğer dillerde Ayaktakımı anlamı nedir?

İngilizce'de Ayaktakımı ne demek? : n. demos, lowlife, mob, the lower classes, hoi polloi, rabble, populace, ragtag and bobtail, ragtag, canaille, riff raff, ruck

Fransızca'da Ayaktakımı : populace [la], lie du peuple, canaille [la], racaille [la]

Almanca'da Ayaktakımı : Geschmeiß, Gesindel, Pack, Pöbel