Ayarlı nedir, Ayarlı ne demek

Ayarlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Ayarlanmış, doğru çalışması sağlanmış, düzeltilmiş (saat, makine vb.)
  • Belirli bir ayarda olan (altın veya gümüş).

Ayarlı anlamı, tanımı:

Ayarlı pense : Vida, cıvata ve musluk aksamını sıkıştırmak amacıyla kullanılan, ağız açıklığı ayarlanabilen özel alet.

Zaman ayarlı : Belirli bir ana ayarlanmış olan.

Ayar : Değer, derece. Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi. Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu. Bir iş veya bir davranışta gereken ölçü. Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü.

Çalışma : Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Çalışmak işi, emek, say. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

Düzelti : Basılmakta olan bir eserin provaları üzerinde özel düzeltme işaretleriyle yanlışları gösterme, tashih. Düzeltme işi, tashih.

Makine : Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Araba, otomobil.

 

Gümüş : Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag). Bu elementten yapılmış.

Ayarlı boru desteği : Yüksekliği ayarlanabilen boru desteği.

Ayarlı çözelti : Oylumsal çözümlemede kullanılan ve derişimi, temel ölçün sayılan özdekler aracılığıyla kesin olarak belirlenmiş çözelti. Volumetrik analizde kullanılan ve derişimi standart maddelerle kesin olarak belirlenmiş çözelti.

Ayarlı delgi : Kesici ağzı hareketli olan ve değişik çapta delikler delebilen ağaç delme aracı.

Ayarlı direnç : Elektrik akımına karşı koyabilme oranı ayarlanabilen direnç türü.

Ayarlı gönye : İstenilen açıda ayarlanabilen açı çizme ve ölçme aracı.

Ayarlık : Tembellik. Basınç, çap, akım, alan gibi doğabilimsel niceliklerin ölçümünde ya da denetiminde kullanılan araç.

Ayarlı ile ilgili Cümleler

  • Evlilikleri ayarlıyormuşsun öyle duydum.
  • Zaman ayarlı bomba gürültüyle patladı.
  • Sen pezevenk misin de insanları birbirine eş olarak ayarlıyorsun?
  • Sence acemilikteki oda dağılımının ayarlı olduğunu bilmiyor muydum?

Diğer dillerde Ayarlı anlamı nedir?

İngilizce'de Ayarlı ne demek? : adj. adjustable

Fransızca'da Ayarlı : réglé/e; ajusté/e

Almanca'da Ayarlı : einstellbar, verstellbar