Aydın nedir, Aydın ne demek

Aydın; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat, özel olarak kullanılır.

"Aydın" ile ilgili cümle

 • "Akşam gazetesi, yurt aydınlarıyla konuşarak bizde niçin yazar yetişmediğinin sebeplerini araştırdı." - O. V. Kanık
 • "Aydın bir oda."

Yerel Türkçe anlamı:

Ayçiçeği.

Alnı beyaz sığır.

Aydın || aydunnar: Aydınlar

Diğer sözlük anlamları:

Nur, ışık, aydınlık.

Münevver, ziyadar, ışıklı.

Ruşen, açık, aşikâr.

Aydın isminin anlamı, Aydın ne demek:

Erkek ismi olarak; Işıklı, pırıltılı, aydınlık. Açık, kolay anlaşılır. Öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan, ileri düşünceli kimse. Umut veren. Mehtap. Kız ismi olarak; Işıklı, pırıltılı, aydınlık. Açık, kolay anlaşılır. Öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan, ileri düşünceli kimse. Umut veren. Mehtap.

Fransızca'da Aydın ne demek?:

clair

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Sivas kenti, İmranlı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Adana şehri, Tepecikören bucağına bağlı bir bölge. Ankara şehri, Kazan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa şehri, Ceylânpınar belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Afyon şehri, Şuhut ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Zonguldak şehrinde, Ereğli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

 

Aydın hakkında bilgiler

Aydın, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirminci şehri. 2014 itibarıyla 1.041.979 nüfusa sahiptir. Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Didim ve Kuşadası gibi Türkiye'nin iki önemli turizm merkeziyle turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Plaka kodu 09'dur. Aydın, Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehridir. Aydın'da çok sayıda tarihî eser bulunur. Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli buradadır. Nüfus bakımından Ege Bölgesi'nin İzmir ve Manisa'dan sonraki 3. büyük ilidir. İlde 17 ilçe bulunur.

Aydının eski isimleri Tralleis ve Güzelhisar olup 14. yüzyılda Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Aydınoğulları beyliği döneminde ismi Aydın olarak değişmiştir. Herodot Aydın ili ile ilgili “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” demiştir. Evliya Çelebi ise “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar.” demiştir.

Aydın; çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, Antik Çağda Afrodisias, Milet, Didyma, Nysa, Priene, Magnesia gibi önde gelen kentlerdir. Bugünkü Aydın, Tralles Kenti ile birlikte MÖ 2500 yılında Hititler zamanında gelişmiş, 8. yüzyılda Lydia zamanında da en parlak çağını yaşamıştır. Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının kültür varlığı ve eserleriyle donatılmıştır. Aydınoğulları zamanında şehrin adı Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonra Aydın adını almıştır. 1811’de İzmir, Saruhan (Manisa), Menteşe (Muğla), Antalya, Isparta sancaklarını kapsayan eyaletin merkezi oldu. Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında Aydın müstakil vilayet olmuştur.

 

1987 yılında çıkarılan 3392 sayılı kanun ile Buharkent ve İncirliova, 1990 yılında çıkarılan 3644 sayılı kanun ile de Karpuzlu, Köşk ve Yenihisar ilçeleri kuruldu. Yenihisar ilçesinin adı 1997 yılında 4235 sayılı kanun ile Didim olarak değiştirildi. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile merkez ilçe kaldırılarak aynı sınırlara sahip Efeler ilçesi kuruldu. Yine aynı kanun ile Aydın'da sınırları il mülki sınırları olan büyükşehir belediyesi kuruldu ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından büyükşehir belediyesi çalışmalarına başladı.

Aydın ile ilgili Cümleler

 • Emmet'in teorisini sınamadan önce, iç simetri kavramını aydınlığa kavuşturmalıyız.
 • Onların birkaç adım arkasında bir meşale ile aydınlanmış başka bir grup insan geldi.
 • Filozoflar tarafından aydınlatılmamış bir toplum şarlatanlar tarafından aptal yerine konulurlar.
 • Olgun insanlar fikirler hakkında konuşur, aydınlar gerçekler hakkında, ve sıradan insanlar da ne yedikleri hakkında konuşurlar.
 • Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...
 • Yeni ayda, ay dünya ve güneş arasında dizilmiştir.Biz ayın güneş tarafından aydınlatılmayan tarafını görürüz. Başka bir deyişle güneşin parlaklığı loş ayı parlattığı için biz ayı hiç görmeyiz
 • Ayın diskinin yarısından daha fazlası aydınlanır aydınlanmaz, kambur dediğimiz bir şekle sahiptir.
 • Paris'e Işıklar Şehir denir. Çok sayıda güzel bina geceleri aydınlatılmaktadır.
 • María, sonbahar gecesini aydınlatan çeyrek ayı bulunan, yıldızlı gökyüzüne baktı.
 • Neredeyse bütün siheuyanların ana binaları ve daha iyi aydınlatma için güneye bakan kapıları vardı.Bu yüzden hutongların bir çoğunluğu doğudan batıya doğru çalışırlar.

Aydın tanımı, anlamı:

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Günaydın : "İyi sabahlar" anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözü. Yeni mi farkına vardın? anlamında bir söz.

Tünaydın : Öğleden akşama kadar geçen süre içinde karşılaşıldığında kullanılan bir selamlama sözü.

Aydıncık : Kendini aydın sanan kimse. Yozgat iline bağlı ilçelerden biri. Mersin iline bağlı ilçelerden biri.

Aydınger : Parlak yüzeyli, saydam, mimarlıkta çizim için kullanılan özel bir kâğıt.

Aydınlanma : Bir yüzeyin, karşısına konulan eşit ışık kaynaklarının sayısı ile orantılı olarak aydınlık görünmesi. Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinme, tenevvür. Aydınlanmak işi veya durumu.

Aydınlanmak : Aydınlık olmak. Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Aydınlar : Siirt iline bağlı ilçelerden biri.

Aydınlatılma : Aydınlatılmak işi.

Aydınlatılmak : Aydınlatma işine konu olmak.

Aydınlatma : Sahnelerin ışıklandırılması işi. Aydınlatmak işi, ışıklandırma.

Aydınlatmak : Bir sorun üzerine bilgi vermek. Karanlığı giderip görünür duruma getirmek, ışıklandırmak.

Aydınlık : Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh. Kötülükten uzak, temiz, saf. Bir yeri aydınlatan güç, ışık. Işık alan. Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için damın ortasından zemine kadar açılan boşluk.

Aydınlıkölçer : Birim zamanda bir yüzeyin birim alanına düşen ışık enerjisini ölçmekte kullanılan aygıt, lüksmetre.

Aydıntepe : Bayburt iline bağlı ilçelerden biri.

Ay aydın hesap belli : "anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık." anlamında kullanılan bir söz.

Gözün aydın : Sevinçli bir olay dolayısıyla kullanılan bir kutlama sözü.

Kısa kes aydın havası olsun : "sözü fazla ve gereksiz yere uzatma" anlamında kullanılan bir söz.

Işık : Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı. Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb. Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk. Aydınlanmak için kullanılan elektrik. Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma. Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç.

Işıklı : Neşe veren, sevinç yaratan, mutlu. Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nurani, ziyalı, ziyadar.

Kültürlü : Kültürü gelişmiş olan.

Okumuş : Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse).

Görgülü : Görgüsü olan.

Düşünceli : Düşüncesi olan. Kaygılı, tasalı. Düşünerek davranan, anlayışlı.

Münevver : Aydınlatılmış. Aydın.

Kalabalık : Sayıca çok. Gereksiz, karışık şeyler topluluğu. Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu.

Alan : İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. Bir çalışma çevresi. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Yüz ölçümü. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.

Aydın buğday : Yassı ve beyaz bir çeşit buğday.

Aydın çiçe : Ayçiçeği.

Aydın çiçeği : Ayçiçeği.

Aydın eşi : Kız.

Aydın etmek : Güzelleştirmek.

Aydın eylemek : Aydınlatmak.

Aydın göz : Siyah, iri taneli, erken olan bir çeşit üzüm.

Aydın gülü : Ayçiçeği.

Aydın kültürü : Bir toplumda, halk kültürünün dışında kalan aydınlarca oluşturulmuş olan kültür, krş. halk kültürü.

Aydın tatlusı : Kuru incir.

Diğer dillerde Aydın anlamı nedir?

İngilizce'de Aydın ne demek? : [Aydın] adj. enlightened, cultured, literate, educated, intellectual, lettered, well-read, well informed, informed, read

n. intellectual, literate, luminary

v. awake, wake, arouse (someone); be woken up, be aroused (i.e. from sleep)

Fransızca'da Aydın : lumineux/euse, clair; explicite, évident, lucide; éclairé/e, intellectuel/le

Almanca'da Aydın : adj. aufgeklärt, hell, leuchtend, übersichtlich

Rusça'da Aydın : n. интеллигент (M)

adj. светлый, ясный, интеллигентный, просвещенный