Aygıt nedir, Aygıt ne demek

  • Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
  • Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu.
  • Birkaç aletin uygun bir biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

"Aygıt" ile ilgili cümleler

  • "Sindirim aygıtı. Solunum aygıtı."
  • "Telefon bir konuşma aygıtıdır."

Yerel Türkçe anlamı:

Tencere.

Baharat.

Keyif sahibi, başına buyruk.

Alet

Eş: Aygıdımı bulamadım.

Meyva kurusu, yemiş.

Alet, malzeme, çeşitli küçük sanat dallarında kullanılır araç, avadanlık.

Eşya, ev eşyası.

Kereste, kerestelik ağaç.

Araç, gereç, avadanlığın tümü.

Şey: Neydi o? Aygıt be, dükkân diyecektim diyemedim.

Yemeklik, yemeğe konan çeşitli şeyler, yemek malzemesi: Aygıt olursa ellerimi bile yediririm.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Deneylerin yapılmasını sağlayan takımlar dizgesi.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir görüngüyü gerçekleştirmek, gözlemlemek, bir büyüklüğü ölçmek gibi etkinliklerde duyu ergenlerimizin algılama sınırlarını genişletmeye yarayan her çeşit düzenek.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Elbise. (Tunçbilek *Tavşanlı -Kütahya)

Bilimsel terim anlamı:

Bir toplumun üyesi olan bireyin, amacını gerçekleştirmek için kullandığı doğal ya da yapay nesne. bk. halk sanatı, sanat. zıt anlamlısı kültür, halk kültürü.

 

Belli fiziksel ya da kimyasal özellik değişimlerini ölçmeye yarayan, yalın ya da karmaşık ölçüm gereci. Örn. sıcaklıkölçer, pH-ölçer.

Bir işi görebilmek, bir işlemi gerçekleştirebilmek ya da bir deneyi yapabilmek için kullanılan araç.

genel uygulayım: Bir işi, işlemi, deneyi gerçekleştirebilmek için kullanılması gereken araç ya da bunların birkaçından oluşan takım.

İngilizce'de Aygıt ne demek? Aygıt ingilizcesi nedir?:

device, apparatus, instrument, tool, equipment

Fransızca'da Aygıt ne demek?:

instrument

Osmanlıca Aygıt ne demek? Aygıt Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cihaz

Aygıt anlamı, kısaca tanımı:

Ses aygıtı : Sesin meydana gelmesi için gerekli olan aletler bütünü, ses aleti.

Sindirim aygıtı : Sindirim sistemi.

Solunum aygıtı : Solunum sistemi.

Yansıtım aygıtı : Bir film veya belgenin ışık kaynağından çıkan ışınlarla ekran veya perde üzerinde görüntüsünü oluşturulan alet, projektör.

Parça : Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Nesne. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Tane. Müzik eseri. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Pasaj.

Alet : Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Maşa. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.

Cihaz : Aygıt, alet, takım. Çeyiz.

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

 

Görev : Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Resmî iş, vazife. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Birçok : Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit.

Aygıt elek : Eşya, ev eşyası. Öteberi, şu bu. bk. aygıt (I)-3.

Aygıt görevlisi : Yarışma boyunca, elektrikli aygıtın bulunduğu masada oturup aygıtı denetleyen görevli.

Aygıt ismi : Süzgeç gibi, keser gibi hangi işe yaradığını kendi anlatan aygıt adı. Bu bakımdan kalem, saat gibi isimler yapı bakımından aygıt isimleri değildir.

Aygıt sürücüsü ara birimi : (ASAB)

Aygıtla çözümleme : Özel amaçlı ölçüm aygıtlarıyla yapılan çözümleme.

Aygıtlı fiil : Aygıt anlamlı kelimelerle yapılan fiil: Baltalamak, Rendelemek, Eğelemek gibi.

Aygıtmak : Götürmek.

Aygıt ile ilgili Cümleler

  • Ali suni solunum aygıtına bağlandı.
  • Telefon mükemmel bir aygıttır.
  • Bu, ev hanımı için büyük bir zaman tasarruf aygıtı.
  • Bu makinede bir güvenlik aygıtı yok.
  • N8, Nokia'nın Symbian 3 işletim sistemi kullanan ilk aygıtı olacak.

Diğer dillerde Aygıt anlamı nedir?

İngilizce'de Aygıt ne demek? : n. aid, apparatus

Fransızca'da Aygıt : dispositif [le], engin [le]

Almanca'da Aygıt : Apparat, Gerät, Vorrichtung

Rusça'da Aygıt : n. аппарат (M), прибор (M), приспособление (N)

adj. аппаратный