Ayrıcalıklı nedir, Ayrıcalıklı ne demek

Ayrıcalıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı

Bilimsel terim anlamı:

Ayrıcalık elde eden.

İngilizce'de Ayrıcalıklı ne demek? Ayrıcalıklı ingilizcesi nedir?:

licencee

Ayrıcalıklı anlamı, kısaca tanımı:

Ayrıcalık : Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz.

Ayrıcalı : Ayrık.

İmtiyazlı : Ayrıcalıklı.

Ayrıcalıklı alan : Bir sözleşme veya izin belgesiyle belli kişilere açık olan spor alanları ve kamu parkları gibi kulüp malları. Perakende satıcıya bir mağazada, otelde, panayırda satış yapması için ayrılan alandır.

Ayrıcalıklı eyaletler : Yönetim biçimleri ötekilerden ayrı olarak belli koşullara bağlı Osmanlı illeri: Mısır, Eflak-Buğdan gibi.

Ayrıcalıklı hisse senedi : Bir şirkette daha önce kâr payı alma hakkına sahip olmakla birlikte genellikle oy hakkı kısıtlanmış adi hisse senedi ile tahvil arasında bir hisse senedi türü.

Ayrıcalıklı pay belgiti : Ortaklık ana sözleşmesiyle kimi paylara kâr dağıtımında ve diğer yönlerde daha üstün yararlar sağlayan pay belgiti.

Ayrıcalıklı tutman : Tutmanlık sözleşmesi sona erinceye değin, bir konutta tutman olarak oturan ve sözleşmenin bitiminde o konutun iyesi durumuna gelen kimse.

 

Ayrıcalıklılık : Ayrıcalıklı olma durumu.

Diğer dillerde Ayrıcalıklı anlamı nedir?

İngilizce'de Ayrıcalıklı ne demek? : adj. privileged, special, favored, favoured [Brit.], preferential, exclusive; immune; inner; at liberty

Fransızca'da Ayrıcalıklı : privilégié/e

Rusça'da Ayrıcalıklı : adj. привилегированный