Ayrıntılı nedir, Ayrıntılı ne demek

Ayrıntılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal, ince, uzun.
 • Ayrıntılara girerek

"Ayrıntılı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kimi rejisörler ise çeşitli oyunlarının kahramanları hakkında kendisinden ayrıntılı bilgiler istiyorlardı." - N. Hikmet
 • "Görüştüğümüzde daha ayrıntılı konuşuruz." - A. Ümit

Ayrıntılı kısaca anlamı, tanımı:

Ayrıntı : Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya. Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat.

Teferruatlı : Ayrıntılı.

Tafsilatlı : Ayrıntılı.

Detay : Ayrıntı.

Mufassal : Ayrıntılı.

İnce : Taneleri ufak, iri karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Zayıf. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Ayrıntılı. Hafif, gücü az. Tiz (ses), pes karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı.

Ayrıntılı çizelge : Bankalarda her tür belgelerin, ya da belgit, para ve türlü değerlerin ayrıntılarını gösteren çizelge.

 

Ayrıntılı çizim : Yapı ve döşeme eşyası yapımında temel olacak, ölçüdeki ayrıntılı çizimler.

Ayrıntılı ödeneklik : Bütün bir dönemin tüm sayışımlarını kapsayan ödeneklik.

Ayrıntılı sınıflama : Belli bir sınıflama yönteminde kitaplar için verilen sınıf numaralarının çok ayrıntılı olarak saptanmasına verilen ad.

Ayrıntılı ile ilgili Cümleler

 • Durumla ilgili ayrıntılı açıklaman benim anlamamı sağladı.
 • Tom, Mary'e nasıl çalıştığının açıklamasını ayrıntılıca anlattı.
 • Daha ayrıntılı olarak bunun üzerine tekrar gitmek istiyorum.
 • Biz teklifinizi daha ayrıntılı inceledikten sonra cevabımızı size vereceğiz.
 • Ali onu ayrıntılı olarak açıklamasına rağmen onu gerçekten anladığımdan hâlâ emin değilim.
 • Tom, Mary'e bunun nasıl çalıştığının ayrıntılı açıklamasını verdi.
 • Ali ayrıntılı olarak açıkladı ama ben tamamen anlamadım.
 • Ali onun nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıkladı.
 • Onu bir kez daha biraz daha ayrıntılı açıklar mısın?
 • Bu konuyu gelecek toplantıda daha ayrıntılı olarak görüşmeliyiz.

Diğer dillerde Ayrıntılı anlamı nedir?

İngilizce'de Ayrıntılı ne demek? : adj. detailed, itemized, exhaustive; elaborate; particular, diffuse, lengthy, minute; diffusive

Fransızca'da Ayrıntılı : détaillé/e, fouillé/e

Almanca'da Ayrıntılı : adj. ausführlich, detailliert, erschöpfend, weitläufig

Rusça'da Ayrıntılı : adj. подробный, обстоятельный, пространный