Ayra nedir, Ayra ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Ağaç çengel.

Ayra ile ilgili Cümleler

  • Ayranı yok içmeye, kürkle gider sıçmaya.
  • Ayranı duru, ekmeği kuru.
  • Bizim için demedin mi ayranı yok içmeye diye?
  • Rakı da bir ayran da içmesini bilene, güzelde bir çirkinde sevdim diyene.
  • Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider sıçmaya dersen hoca ki ilk defa otelde kalacaktım tatil yapacaktım paramız azsa az öyle deyip şevkimi kırarsan hoca kalbim kırılmış olurdu ki kırıldı beni sevdiğini söyleme, kimyacı fizikçi anlatabildim mi?
  • Ayran içmek iyidir.

Ayra ile ilgili Atasözü veya Deyim

ayraç açmak : söz veya yazı içine, asıl konu ile ilgisi az olan bir bölüm sıkıştırmak.

ayranı kabarmak : Haylazlık etmek, terbiyesizlik etmek.

ayranı yok içmeye, atla (veya tahtırevanla) gider sıçmaya : yoksulluğuna bakmadan gösteriş yapmaya kalkanların gülünçlüğünü anlatmak için kullanılan bir söz.

ayranım budur, yarısı sudur : bir iş yarım yamalak yapıldığında özür dilemek için söylenen bir söz.

sütten ağzı yanan yoğurdu (veya ayranı) üfleyerek yer (veya içer) : “bir olaydan gerekli dersi alan, sonra uyanık davranır” anlamında kullanılan bir söz.

Ayra tanımı, anlamı

Ayrabolu : Hayrabolu

Ayraçlı yazılış biçimi : Yardımcı im olarak ayraç kullanmayı gerektirdiği için araek yazılış biçimine verilen ad. Bu yazılış biçiminde ikili yöneten deyimlerin kapanışları ayraç içine alınmalıdır; ancak kısalık sağlamak amacıyla en dıştaki ayraçlar yazılmaz.

 

Ayral : Belirli bir kümeye göre bir ya da daha çok özellik yönünden önemli ölçüde ayrılık gösteren (kişi). Benzerlerinden farklı olan.

Ayral çocuk : Gövde, anlık, duygu ve öteki gelişim alanlarında olağan çocuklara göre olumlu ya da olumsuz yönlerde önemli aykırılıklar gösteren çocuk.

Ayrallık : Yetkili kamu kuruluşlarının, kimilerine belgeleme ya da yapı kurallarına bağlı olmaksızın yapı oluru vermeleri.

Ayran aşı : Arpa ve buğday yarması katılarak yapılan ayran çorbası.

Ayran aşi : Gendime karıştırılarak yağsız ekşi sütten yapılan çorba.

Ayran böreği : Cıvık hamura ısırgan otu ya da ince doğranmış ıspanak karıştırıldıktan sonra üstüne bol zeytinyağı konarak fırında pişirilen bir çeşit börek.

Ayran geven : Aptal, sersem, miskin, budala, beceriksiz, geveze. Dalkavuk.

Ayran kesen : Güneş doğmasına yakın, doğudan esen sert, acı yel.

Ayran kovanı : Yağ, peynir yapmak için yoğurdun karıştırıldığı kab.

Ayrana vurmak : Ayranla yıkamak.

Ayrancılar : Bitlis ili, Narlıdere nahiyesine bağlı bir yer. İzmir şehrinde, Torbalı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Van ilinde, Çaldıran ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Ayrancılık : Ayrancının yaptığı iş.

Ayranı olmamak : Yoksul olmak.

Ayranlı : Hakkâri ili, Şemdinli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa ilinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Tunceli şehrinde, Büyükyurt bucağına bağlı bir yer.

 

Ayranlığı kabarmak : Ayranı kabarmak, öfkelenmek, kızmak.

Ayranlığı şişmek : Coşmak, kabarmak.

Ayranlık : Badana kireci (ayran) hazırlanan çukur, kuyu. Kayseri ilinde, Sarız ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Ayrannığı gabarmak : Kızmak, öfkelenmek.

Ayranpınar : Erzincan şehrinde, Kemah ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Tokat ilinde, Turhal ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Ayransız : Fakir. Çirkin.

Cmt ayracı : Kaliforniya mastitis test ayracı.

Kaliforniya mastitis test ayracı : Kaliforniya mastitis testini yapmada kullanılan, içinde bromkreazol menekşesi, anyonik deterjan ve saf su karışımından meydana gelen ayraç, CMT ayracı.

Sargı ayracı : Çiftli manyetiklerin sargılarından birisinin kullanılıp diğerinin devre dışı bırakılabilmesine olanak tanıyan düzenek.

Schiff ayracı : Aldehit gruplarının aranmasında kullanılan, içinde parafuksin yani triaminotrifenil metanklorür bulunan, bazik fuksin ve sülfüroz asitle muamele edildiğinde parafuksin renksiz bis-N amino sülfonik aside dönüşen, ortamda aldehit grupları olan bileşikler varsa kırmızı bir renk oluşan, aldehitler için tercih edilen bir histokimyasal ayraç.

Ayraç : Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

Ayran : Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm. Yoğurdun sulandırılıp çalkalanmasıyla yapılmış olan içecek.

Ayran ağızlı : Ayran budalası. Boşboğaz, geveze.

Ayran budalası : Aptal, budala, sersem, ayran ağızlı.

Ayran delisi : Bön, safdil. Hevesli.

Ayran gönüllü : Çabuk âşık olan.

Ayran gönüllülük : Ayran gönüllü olma durumu.

Ayrancı : Ayran yapan ya da satan kimse. Karaman iline bağlı ilçelerden biri.

Ayranlaşma : Ayranlaşmak durumu.

Ayranlaşmak : Ayran durumuna gelmek.

Köşeli ayraç : Ayraç içinde bulunan bir anlatımda veya ayraç içine alınması gereken bir açıklamada kullanılan ([ ]) biçimindeki köşeli, kırık ayracın adı, köşeli parantez.

Yay ayraç : Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen noktalama işaretinin adı, parantez, mutariza "( )".

Diğer dillerde Ayni anlamı nedir?

İngilizce'de Ayni ne demek ? : in kind