Aziz nedir, Aziz ne demek

Aziz; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Aziz" ile ilgili cümleler

 • "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir." - Atatürk

Aziz isminin anlamı, Aziz ne demek:

Erkek ismi olarak; Ermiş, eren. Sevgide üstün tutulan.

Aziz hakkında bilgiler

Azîz (kadın ise azîze), Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir. Hıristiyan toplumu için önemli işler başarmış, üstün ahlaklı kişiler sonradan kilise tarafından aziz ilân edilebilir.

Arapça kökenli azîz sözcüğü ermiş anlamına gelir. Günlük kullanımda sevilen ve sayılan kimseleri tanımlamakta kullanılır. Sözcüğün dişi formlarından "muazzez", Türkçede yaygın bir kadın ismidir.

Aziz ile ilgili Cümleler

 • Ancak, grev huzurlu olmamıştı ve Aziz Martin Luther King, Jr her iki taraftan sabırlı ve sakin olmasını rica etti.
 • On binlerce insan soğuk ve yağmura rağmen Paskalya kutlamasında Papa Francis ile Dindar Kütleye katılmak için pazar sabahı Aziz Petrus Meydanında toplandı.
 • Aziz Peter Roma'da ve Aziz Paul Londra'dadır.
 • Birçok insan, azizin gömüldüğü yerdeki türbeyi ziyaret etti.
 • Eğer fakirlere yiyecek bir şey verirsem, o zaman bana aziz derler. Eğer fakirlerin neden yiyecek hiçbir şeyi olmadığını sorarsam, o zaman bana komünist derler.
 • Sen Aziz Parik gününde her zaman yeşil giyer misin?
 • Yoksullara yemek verdiğimde bana aziz diyorlar. Yoksulların neden yemeği yok diye sorduğumda ise bana komünist diyorlar.
 • Aziz Augustine tarafından yazılan "İtiraflar" bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır.
 • Protestanlar azizleri kutsal saymazlar.
 • Edep başka şey azizim, okumakla öğrenilmiyor.
 

Aziz kısaca anlamı, tanımı:

Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

Nanıaziz : Ekmek.

Azize : Ermiş kadın.

Aziziye : Erzurum iline bağlı ilçelerden biri. Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamlarının giydiği fes.

Azizlik : Aziz olma durumu. Muziplik.

Azizlik etmek : Muziplik etmek.

Can cümleden aziz : "insanın kendisi herkesten daha değerlidir" anlamında kullanılan bir söz.

Su gibi aziz ol : Su getirenlere iyi dilek olarak söylenen bir söz.

Ermiş : Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, eren, evliya, veli.

Eren : Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. Ermiş.

Sevgi : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Muazzez : Sayılan, saygı duyulan, sevgili, aziz.

 

İyilik : Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. Yarar veya elverişlilik, nimet. İyi olma durumu, salah. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik.

Tanınmış : Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan. Ünlü.

Kutsal : Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.

Aziz altınları : Osmanlı İmparatorluğu'nda 1861-1874 döneminde basılmış olan altın sikkeler.

Azizabat : Aydın şehri, Horsunlu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Azizbaba : Kırklareli ili, İnece bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Azizbey : Manisa ilinde, Yarbasan nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Azizköy : Gümüşhane ilinde, Kelkit ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Azizler : Ağrı kenti, Tutak belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Uşak ilinde, Sivaslı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Azizli : Adana kenti, Ceyhan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Yozgat ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Azizlibağları : Yozgat kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Diğer dillerde Aziz anlamı nedir?

İngilizce'de Aziz ne demek? : [Aziz (name)] adj. precious, dear, mighty, glorious, saintly, august, reverend

n. saint; ducky

n. saint

Fransızca'da Aziz : cher/ère

Almanca'da Aziz : adj. heilig, teuer

Rusça'da Aziz : adj. дорогой, милый, святой, священный, драгоценный