Azlık nedir, Azlık ne demek

  • Az olma durumu
  • Azınlık.

"Azlık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu hususlardaki vesikaların azlığı maalesef ancak küçük bir ipucu üzerinde yapılmış olan tahminlerden ibaret kalıyor." - A. H. Çelebi

Yerel Türkçe anlamı:

Ağızlık, süzek

Azlık kısaca anlamı, tanımı:

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Azınlık : Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca az bulunan topluluk, ekalliyet. Bir oylama sırasında sayıca az olma durumu. Bir toplulukta kendine özgü nitelikler bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, azlık, ekalliyet, çoğunluk karşıtı.

Az : Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak. Azot elementinin simgesi.

Olma : Olmak işi.

Azlık çokluk zarfı, miktar zarfı, nicelik zarfı : Azerbaycan Türkçesi: migdar zärfi;Türkmen Türkçesi: haal dereceleri; Gagauz Türkçesi: nicelik hem nekadarlık işhallıı; Özbek Türkçesi: miqdόr-daraca ravişi; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) däricä-miqdar rävisi ~ (D.Uyg.) däricä rävişi;Tatar Türkçesi: küläm-çama räveşe; Başkurt Türkçesi: küläm-däräjä räwese; Kmk: ölçew hallık;Krç.-Malk.: mardaçı sözlew ~ mardanı sözlewleri; Nogay Türkçesi: kararlaw em derejenareçiyeler; Kazak Türkçesi: mölşer üstew ~ ölşem jäne däreje üstew; Kırgız Türkçesi: san ölçömtaktooç; Alt:: kemin körgüzer kubulbas; Hakas Türkçesi: sin nareciyeleri; Tuva Türkçesi: hemçegniň nareçiyezi; Şor Türkçesi: *şen nareçiyezi; Rusça: nareçiye merı i stepeni

 

Azlık-çokluk zarfları : Bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta azlık çokluk gösteren, bunları azlık çokluk bakımından pekiştiren ve ne kadar? ne derece? sorularını karşılayan miktar ve derece bildiren zarflar: en, az, çok, eksik, fazla, daha, biraz seyrek vb. çok güzel (yer); en derin (göl); pek çok yürüdü; pek erken kalktı; daha hızlı koşmak; fazla konuşmak; biraz dinlenmek; eksik vermek; seyrek uğramak; oldukça başarılı sayılmak. vb. Konağın bütün çocukları gibi, Gülsüm de polisten ve karakoldan çok korkardı (R.N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 135); İzmitten sonra uzun bir müddet yine böyle sürdü, sonra yağmur biraz diner gibi oldu, gök yükseldi (A.H. Tanpınar, Abdullah Efendinin Rüyaları, s. 11 vb. Ayrıca bk. zarf.

 

Diğer dillerde Azlık anlamı nedir?

İngilizce'de Azlık ne demek? : n. scarcity, paucity, fewness, littleness, scantiness, exiguity, tightness, minority, scantness, slimness, spareness

Fransızca'da Azlık : rareté [la], modicité [la], petitesse [la]

Almanca'da Azlık : n. Geringfügigkeit, Kleinheit, Minderheit, Unterlegenheit, Wenigkeit

Rusça'da Azlık : n. меньшинство (N), малочисленность (F), скудность (F)