Azra nedir, Azra ne demek

Azra; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Azra isminin anlamı, Azra ne demek:

El değmemiş bakire kız. Delinmemiş inci. Ayak basılmamış kum. Medine’nin diğer bir adı. Hz. Meryem’e verilen ad. Azra ismi; Arapça kökenli olup bir Kız ismidir.

Azra ile ilgili Atasözü veya Deyim

azrail gelince oğul, uşak sormaz : “Azrail büyük küçük demez, eceli gelenin canını alır” anlamında kullanılan bir söz.

Azra anlamı, tanımı

Azrak : Daha az, azca. Az bulunur, nadir

Azrak eleman : Yerkabuğunda, pek az bulunan kimyasal madde.

Azrak toprak metalleri : Yerkabuğunda üç değerlikli bileşikleri bulunan, kimyasal özellikleri çokbenzeşik, Öğeler Dizgesinde atom sayıları 57-72 arasındaki lantanitler ile skandiyum ve itriyumdan oluşan öğeler kümesi.

Azraklı : Yaramaz.

Azrayıl : Azrail: Azrayıl alasıca!.

Azraz : Ormanlarda kendiliğinden yetişen bir meyva ağacı ve bu ağacın küçük kahverengi meyvası.

Azrail : Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı.

El değmemiş : Kullanılmamış, dokunulmamış. Saflığı bozulmamış.

Basılma : Basılmak işi.

Delinme : Delinmek işi.

Meryem : Peygamber İsa’nın annesi. Dindar kadın. İbr. İsyan, ayaklanma.

Bakire : Cinsel ilişkide bulunmamış (dişi), kızoğlan, kızoğlankız, erden.

 

Medine : Kınaçiçeği. Pencere. Ocak yanlarında, mutfak duvarlarında, kapaksız, küçük dolap. Taraça. Kent, şehir. Hicaz’da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir.

Bakir : Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek). El değmemiş, kullanılmamış. İşlenmemiş (toprak). Eskimemiş, yıpranmamış, yeni.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Değme : Değmek işi, temas. Seçkin, seçme. Her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele.

Deli : Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun. Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.). Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın.

Veri : Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Bilgi, data. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler.

Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

İnci : İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi. Yanlışlığı sebebiyle gülünç olan söz veya cümle. Bu tanelerden yapılmış. Bu tanelerden oluşan takı.

Diğer dillerde Azotüri anlamı nedir?

İngilizce'de Azotüri ne demek ? : azoturia)