Böcekler nedir, Böcekler ne demek

Böcekler; bir hayvan bilimi terimidir.

Biyoloji'deki anlamı:

Eklem bacaklılar (Arhropoda) dalının, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının bir sınıfı. Vücutları baş, karın ve gövde olmak üzere üç bölgeli, başta bir çift duyarga, üç çift ağız parçası, petek gözler, gövdede üç çift bacak ve iki çift kanat bulunan, ilkel türlerde kanatlar ikincil olarak kaybolan, gövde bölgesi 3, karın bölgesi 6-11 bölütlü, trakea ile solunan, boşaltım organlan Malpighi tüpleri olan, bacakları koksa, trohanter, femur, tibya ve tarsus olmak üzere 5 parçadan oluşan, ses çıkaran böceklerde işitme organları da (timpanal organ) bulunan, ayrı eşeyli, yumurtlayan, kanatsız türleri başkalaşım göstermeyen, kanatlı olan türleri yarı ya da tüm başkalaşım gösteren, yarı başkalaşım gösterenlerde yumurtadan çıkan nimfler deri değiştirerek bir süre sonra eşeylik organlarının olgunlaşması ve kanatların meydana çıkması ile erginleşen, tüm başkalaşım gösterenlerde ise yumurtadan çıkan larvalar beslenip deri değiştirerek büyüdükten sonra hareketsiz ve beslenmeyen bir pupa evresi geçirip sonradan erginleşen, Karbon Devri'nden beri yaşayan hayvanlar âleminin en geniş sınıfı. Bilinen 600000 türü vardır. Kanatsızlar (Apterygota) ve kanatlılar (Pterygota) olmak üzere iki alt sınıfa ayrılır.

 

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesinin Kabuklular (Crutacea) sınıfından, boyları 40 mm olabilen, vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiş, farklı gelişme tipleri gösteren bir sınıf.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Dünya’daki hayvanların çok büyük bir bölümünü oluşturan eklem bacaklılar () dalının, gerçek eklem bacaklılar () alt dalında birkaç yüz bin türü bulunan, yaklaşık olarak 350 milyon yıldır Dünya üzerinde yaşayan, genellikle ticari değeri bulunan, kimileri leşleri tüketerek tabiata önemli katkıda bulunurken, kimileri insan hayvan ve bitkilerde önemli ekonomik kayıplara neden olan, sınıflandırması kanatların bulunup () bulunmamasına () göre yapılan, vücutları baş, karın ve gövde olmak üzere üç bölgeli, başta bir çift duyarga, üç çift ağız parçası, petek gözler, gövdede üç çift bacak ve iki çift kanat bulunan, ilkel türlerde kanatlar ikincil olarak kaybolmuş, gövde bölgesi üç, karın bölgesi 6-11 bölütlü, trake ile solunan, boşaltım organları malpighi tüpleri olan, bacakları koksa, trokanter, femur, tibya ve tarsus olmak üzere 5 parçadan oluşan, ses çıkaran böceklerde işitme organları da (timpanal organ) bulunan, ayrı eşeyli, yumurtlayan, Karbon Devri’nden beri yaşayan hayvanlar aleminin en geniş sınıfı.

 

Zooloji alanındaki anlamı:

(İnsecta) sınıfının kanatsızlar (Apterygota) alt-sınıfına(bk.) giren bir eklembacaklı türü. Uzunluğu 8 mm. Sırt bölgesi kubbelidir. Gümüş rengindedir Hızla koşar. Evlerde bulunur. Kâğıt, un ve benzeri yer.

(İnsecta), (Lat. insectum = bölünmüş) Eklembacaklılar (Arthropoda) dalının gerçek-eklembacaklılar (Euarthropoda) alt-dalının bir sınıfı. Vücutları baş, karın ve gövde olmak üzere üç bölgedir. Başta bir çift duyarga, üç çift ağız parçaları, petek gözler, gövdede üç çift bacak ve iki çift kanat bulunur. İlkel türlerde kanatlar ikincil olarak kaybolmuştur. Gövde bölgesi 3, karın bölgesi 6-11 bölütlüdür. Trakea ile solunurlar. Boşaltım organları Malpighi kanalcıklarıdır. Bacaklar koksa, trohanter, femur, tibya ve tarsus olmak üzere 5 parçalıdır. Ses çıkaran böceklerde işitme organları da (timpanal organ) bulunur. Ayrı eşeylidirler. Yumurtlayıcıdırlar. Gelişmede başkalaşma (metamorfoz) vardır. Kanatsız olan türler başkalaşma göstermez. Kanatlı olanlardan yarı-başkalaşma gösterenlerde yumurtadan çıkan nimfalar deri değiştirerek bir süre sonra eşeylik organlarının olgunlaşması ve kanatların meydana çıkması ile erginleşirler. Tüm-başkalaşma gösterenlerde ise yumurtadan larvalar çıkar. Lârva beslenip deri değiştirerek büyür. Sonra hareketsiz ve beslenmeyen bir pupa evresine geçerler. Sonrada erginleşirler. Karbon devrindenberi yaşamaktadırlar. Hayvanlar âleminin en geniş sınıfıdır. Bilinen 600.000 türü vardır. Kanatsızlar (Apterygota) ve kanatlılar (Ptery-gota) olmak üzere iki alt-sınıfı. vardır.

Bilimsel terim anlamı:

Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyle ağız parçaları üçer çift olan eklembacaklılar sınıfı. (Kanatlarının bir çifti veya tümü körelmiş örnekler de vardır.)

İngilizce'de Böcekler ne demek? Böcekler ingilizcesi nedir?:

insects

Fransızca'da Böcekler ne demek?:

insectes

Osmanlıca Böcekler ne demek? Böcekler Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

haşerat

Böcekler hakkında bilgiler

[Bakınız: böcek]

Böcekler anlamı, kısaca tanımı:

Dalgıç böcekler : Sivrisinek kurtçuklarına saldırarak yok eden, durgun sularda yaşayan kın kanatlılar familyası.

Hortumlu böcekler : Eş kanatlıları, yarım kanatlıları, tahtakurularını içine alan, kan veya öz su emici birçok asalak türü bulunan böcekler topluluğu (Rhynchota).

Kaplan böcekler : Zararlı böcekleri avlayarak bitki, hayvan ve insan sağlığına yardımcı olan, güzel renkli, kın kanatlı böcekler familyası.

Ağustos böcekleri : Genç sürgünlerden öz su emerek tarım ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğu eş kanatlılar familyası.

Ateş böcekleri : Kın kanatlılardan, örneği ateş böceği olan böcekler takımı.

Geyik böcekleri : Geyik böceği vb.ni içine alan kın kanatlılar familyası.

Kabuk böcekleri : Kın kanatlılar takımına giren, kabuğun hemen altındaki odun katını kemirerek oyan ve böylece birçok orman ve meyve ağacının kurumasına yol açan familya.

Kalkan böcekleri : Birçok türü tarım ve orman bitkilerinde asalak olarak yaşayan, kın kanatları kalkanımsı böcekler familyası.

Kız böcekleri : Örnek hayvanı kız böceği olan, kanatları eşit, camsı, uçuşları sürekli ve hızlı, avcı böcekler takımı.

Kuduz böcekleri : Ateş böceklerine benzemekle birlikte, onlar gibi ışık vermeyen, kuduz böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası.

Mayıs böcekleri : Otçul özellikleri dolayısıyla bitki sağlığı yönünden önem taşıyan böcekler topluluğu.

Takla böcekleri : Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası.

Tespih böcekleri : Örnek hayvanı tespih böceği olan kabuklular takımı.

Uğur böcekleri : Örneği uğur böceği olan, etçil ve otçul türleri içine alan kın kanatlılar familyası.

Uyuz böcekleri : Memelilerde ve kuşlarda asalak olarak yaşayan, uyuz hastalığına yol açan böcekler familyası.

Böcek : Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar. Istakoza benzer, uzunluğu 30-40 santimetre kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı. Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

Göğüs : Meme. Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı. Bu bölümün içindeki organlar.

Karın : Mide. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm. Döl yatağı. İç, gönül, akıl, kafa. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Duyarga : Eklem bacaklılarda, başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lamise, anten. Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt, sensör.

Kanat : Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı. Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü. Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. Angıç. Balıklarda yüzgeç. Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri. Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah. Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol. Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey. Yan, taraf.

İkişer : İki sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her defasında ikisi bir arada olan, her birine iki.

Böcekler ile ilgili Cümleler

 • Bir ağ ile ağustos böceklerini yakaladık.
 • Böcekleri sever misin?
 • Böcekleri sever misiniz?
 • Etrafta uçuşan bir sürü can sıkıcı böcekler vardı.
 • O bir çocukken böcekleri toplardı.
 • Böcekleri kim seviyor?
 • Ali bazı böcekleri yemenin iğrenç olduğunu düşünmüyor.
 • Böcekler çok besleyici ve iyi bir protein kaynağı.
 • Böcekleri sevmiyorum.
 • Böceklerden nefret ediyorum.
 • Ali böceklerden nefret ediyor.
 • O, böceklerden nefret ediyor.
 • Böcekler her yerdeler.
 • Sanırım hamam böceklerinden kurtulmamın tek yolu bu.

Diğer dillerde Böcekler anlamı nedir?

İngilizce'de Böcekler ne demek? : n. livestock

Almanca'da Böcekler : n. Insekt: Insekten