Bölümlendirme nedir, Bölümlendirme ne demek

  • Bölümlendirmek işi, sınıflandırma

Bilimsel terim anlamı:

Örneklem ya da evren öğelerinin, nicel ya da nitel özelliklerine göre olabildiğince türdeş öbeklere dağıtılması.

İngilizce'de Bölümlendirme ne demek? Bölümlendirme ingilizcesi nedir?:

classification

Bölümlendirme anlamı, kısaca tanımı:

Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

Bölümlendirmek : Bir şeyi bölümlere ayırmak, sınıflandırmak.

Sınıflandırma : Sınıflandırmak işi.