Bülbül çanağı nedir, Bülbül çanağı ne demek

  • Çok ufak kâse

Bülbül çanağı tanımı, anlamı:

Bülbül : Sesi çok güzel olan kimse. Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos).

Ufak : Yaşça daha küçük olan. Makam, derece bakımından geri olan. Önemsiz, çok az. Kısa bir süre. Boyutları normalden küçük.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.