Büyük amiral nedir, Büyük amiral ne demek

Büyük amiral; bir askerlik terimidir.

  • Bazı ülkelerde kara ordusunda mareşale denk sayılan donanma subaylarının en yüksek aşamasındaki amiral

Büyük amiral hakkında bilgiler

Büyük amiral, bazı ülkelerde mareşalin deniz kuvvetlerindeki denk rütbesi olan donanma subaylarının en yüksek aşamasındaki amiraldir.

Büyükamiral, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde en yüksek askerî rütbe. NATO kodu OF-10'dur. Kara Kuvvetlerindeki karşılığı Mareşal. Bu rütbe en yüksek askeri rütbe olmakla beraber diğer rütbelerden önemli bir farkı süre ile kazanılamamasıdır. Bu rütbe savaşta üstün yararlılıkları görülen ve en az Oramiral ya da Orgeneral rütbesine sahip subaylara TBMM tarafından kanunla verilir.

Türkiye tarihinde büyük amirallik rütbesi hiç kazanılmamıştır. Osmanlı Devleti'nde büyük amiral rütbesi 1538 yılı Preveze Deniz Savaşı'ndaki başarısından dolayı Osmanlı Kaptan-ı Deryalarından Barbaros Hayreddin Paşa'ya Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir.

Büyük amiral anlamı, tanımı:

Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Mareşal : Bu rütbede bulunan general, müşir. En yüksek askerî rütbe.

 

Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi. Ağırlık bakımından eşit olan. Uygun, nitelik yönünden eşit. Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya.

Donanma : Belli bir amaçla kullanılan gemilerin bütünü. Bir devletin deniz kuvvetleri, armada. Donanmak işi.

Subay : Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker.

Aşama : Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, adım, merhale. Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye.

Amiral : Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı.

Büyük : Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Önemli. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Niceliği çok olan. Büyük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram).

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

 

Amir : Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse. Buyuran, buyurucu. Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse, mir.

Ordu : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Çok sayıda insan, kalabalık. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.

Deniz : Çokluk, yoğunluk. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Aydaki düzlükler. Geniş alan.

Kuvvet : Fiziksel güç, takat. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Bir ülkenin silahlı gücü. Şiddet, zor, cebir. Yetke, erk, nüfuz. Güç. Dayanıklı olma durumu. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Rütbe : Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki. Mertebe, derece, paye.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Asker : Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Askerlik görevi veya ödevi. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Er. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.

Nato : "Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamlarındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçen bir söz.

Diğer dillerde Büyük amiral anlamı nedir?

Almanca'da Büyük amiral : n. Großadmiral