Büyüklenme nedir, Büyüklenme ne demek

  • Büyüklenme işi, kibir, heyheylenme

"Büyüklenme" ile ilgili cümleler

  • "Başta delikanlılar, çoğunun oturuşunda bir büyüklenme var." - T. Buğra

Bilimsel terim anlamı:

Kendi değer ve yetenekleri üzerinde aşırı inanç ve beğenisi bulunma.

İngilizce'de Büyüklenme ne demek? Büyüklenme ingilizcesi nedir?:

pride

Büyüklenme anlamı, kısaca tanımı:

Büyük : Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Önemli. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Büyük abdest. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Üstün niteliği olan. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Niceliği çok olan.

Büyü : Karşı durulamaz güçlü etki. Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı.

Büyüklenmek : Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

Kibir : Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme, benlik, gurur.

Heyhey : Sinirlilik.

Büyüklenme : Büyüklenme işi, kibir, heyheylenme.

Büyüklenme hastalığı : (Horney) Kişisel özellikleri üzerinde, aşırı ve gerçeğe uymayan inançları olma.

Diğer dillerde Büyüklenme anlamı nedir?

İngilizce'de Büyüklenme ne demek? : haughtiness, arrogance.

Fransızca'da Büyüklenme : péchés capitaux, arrogance [la], morgue [la]

Rusça'da Büyüklenme : n. чванство (N)