Bağışlanmak nedir, Bağışlanmak ne demek

  • Bağışlama işine konu olmak, affa uğramak, affedilmek, affolunmak

"Bağışlanmak" ile ilgili cümle

  • "O mektuptan bağışlandıklarını da öğrenince bir otobüse atlayıp köye döndüler." - E. Bener

Bağışlanmak anlamı, tanımı:

Bağışlanma : Bağışlanmak işi, affedilme, affolma.

Bağış : Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

Bağışlama : Hibe etme. Bağışlamak işi, mağfiret, gufran.

Uğramak : Fırlayarak çıkmak, hızla çıkmak. Kötü duruma konu olmak. Yaklaşmak. Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek. Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak. Cin, peri çarpmak.

Affedilmek : Bağışlanmak.

Affolunmak : Bağışlanmak.

Diğer dillerde Bağışlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Bağışlanmak ne demek? : v. spare