Bağımlı akım kaynağı nedir, Bağımlı akım kaynağı ne demek

Bağımlı akım kaynağı; bir fizik terimidir.

  • Devrenin başka bir yerindeki akım veya gerilimle denetlenen akım kaynağı

Bağımlı akım kaynağı kısaca anlamı, tanımı:

Bağımlı : Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi. Sigara, uyuşturucu madde vb. kötü alışkanlıklara aşırı derecede düşkün, müptela.

Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu.

Akım : Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan. Akma işi. Debi.

Gerilim : Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür. Gerginlik, tansiyon. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.

Denet : Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi. Denetleme işi, teftiş.