Bağımsız milletvekili nedir, Bağımsız milletvekili ne demek

  • Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağlı olmayan milletvekili, bağımsız

Bağımsız milletvekili tanımı, anlamı:

Bağımsız : Bağımsız milletvekili. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Müstakil.

Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu.

Milletvekili : Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil.

Millet : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. Benzer özellikleri olan topluluk. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes.

Parti : Tutam. Vurgun, kazanç. İnsan topluluğu. Bir bütünün parçası, kısım. Bazı oyunlarda bir kez. Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk, fırka. Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak amacıyla düzenledikleri eğlence. Çok ucuza elde edilen şey, kelepir. Bir araya gelinerek tavla, konken, okey vb. oynanan oyunlardan her biri. Herhangi bir ürünün tek seferde bir yerden başka bir yere gönderilen bölümü. Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri. Bir yere bölümler hâlinde gönderilmekte olan bir malın veya bir bütünün parçası.

 

Aday : Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.