Bağımsızlık nedir, Bağımsızlık ne demek

 • Bağımsız olma durumu, istiklal

"Bağımsızlık" ile ilgili cümle

 • "Artık canıma tak etti, mutlaka bağımsızlığımı kazanmalıyım." - N. F. Kısakürek

Bağımsızlık hakkında bilgiler

Bağımsızlık, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından erkince yönetilebilmesidir. Yani egemenlik haklarının başkasının elinde olmamasıdır. Türkiye'nin bağımsızlık sembolleri İstiklal Marşı ve Türk bayrağıdır.

Bağımsızlık ile ilgili Cümleler

 • Salı günü Bağımsızlık Günü'dür.
 • 1847'de bağımsızlıklarını ilan ettiler.
 • Bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Hiç kimse gerçekten özgür değildir, çünkü bağımsızlıklarının kölesi olan insanlar var.
 • Bağımsızlık bir insanı ölünceye kadar sevememek midir?
 • Sömürge şimdiye kadar bağımsızlık ilan etmedi.
 • Hindistan'ın Bağımsızlık Günü, Ağustosun on beşinde kutlanıyor.
 • Ali bağımsızlık ile yalnız yaşama arasındaki farkı bilmiyor.
 • Onlar 1847'de kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler.
 • 1847 yılında onlar kendi bağımsızlıklarını ilân ettiler.

Bağımsızlık tanımı, anlamı:

Bağımsız : Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür.

 

İstiklal : Bağımsızlık.

Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Millet : Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes. Benzer özellikleri olan topluluk. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Devlet : Talih. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Mutluluk.

Vatandaş : Yurttaş.

Nüfus : Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon. Kişi.

Taraf : Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu.

Erkin : Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Bağımsızlık anlamı nedir?

İngilizce'de Bağımsızlık ne demek? : n. independence, freedom, independency, sovereignty

Almanca'da Bağımsızlık : n. Independenz, Souveränität, Unabhängigkeit, Ungebundenheit

Rusça'da Bağımsızlık : n. независимость (F), самостоятельность (F)