Bağımsızlaşmak nedir, Bağımsızlaşmak ne demek

  • Bağımsız duruma gelmek

Bağımsızlaşmak kısaca anlamı, tanımı:

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Bağımsız milletvekili. Müstakil.

Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Gelme : Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmek işi. Yetişme.

Gelmek : Kadar olmak. Çıkmak, yönelmek. Belli bir süre dolmak. Uymak. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Ortaya çıkmak, doğmak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Katılmak, eklenmek. Herhangi bir sırada bulunmak. Dayanmak, tahammül etmek. Görünmek, sanılmak. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Mal olmak. Oturmaya, ziyarete gitmek. Başlamak, ortaya çıkmak. İzlemek, takip etmek. Uygun düşmek. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Ulaşmak, varmak. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Biriyle birlikte gitmek. Türemek. Akmak. Olmak, -e uğramak. Kazanılmak, sağlanılmak. İsabet etmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Getirmek. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Belli bir zamana ulaşmak. Düşmek, rast gelmek. Sonuç çıkmak. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur.

 

Diğer dillerde Bağımsızlaşmak anlamı nedir?

İngilizce'de Bağımsızlaşmak ne demek? : (nesne almayan fiil)

Almanca'da Bağımsızlaşmak : v. verselbständigen, verselbstständigen