Bağımsızlaştırmak nedir, Bağımsızlaştırmak ne demek

  • Bağımsız duruma getirmek

Bağımsızlaştırmak anlamı, tanımı:

Bağımsız : Müstakil. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Bağımsız milletvekili.

Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Getirmek : Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Gelmesini sağlamak. Bir makama atamak veya seçmek. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. İleri sürmek. Erişmek veya eriştiğini sanmak. İletmek, bildirmek. Sağlamak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.

Diğer dillerde Bağımsızlaştırmak anlamı nedir?

İngilizce'de Bağımsızlaştırmak ne demek? : (-i durum ekiyle kullanılan fiil)

Fransızca'da Bağımsızlaştırmak : émanciper