Bağlantı borusu nedir, Bağlantı borusu ne demek

  • Katlardaki atık suları toplayıp kolona ileten boru

Bilimsel terim anlamı:

Katlardaki pis ve kirli suları toplayan ve kolona ileten boru.

İngilizce'de Bağlantı borusu ne demek? Bağlantı borusu ingilizcesi nedir?:

soil branch, waste branch

Bağlantı borusu anlamı, kısaca tanımı:

Bağlantı : İki şey arasında ilişki sağlayan bağ. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Atık : Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. Atılmış, atılan. Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamı.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Kolon : Sütun. Kalın bağırsağın gödenden önceki bölümü. Katlardaki döşemeleri birbirlerine bağlayan düşey boru.