Başarı nedir, Başarı ne demek

Başarı; Yöntem Bilimi, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

 • Başarma işi, muvaffakiyet

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Bir işi, bir kurulu yöneten, yönetici, başkan: Ahmet başarı olsaydı bu iş böyle karışmazdı.

Çocuk oyunlarında ebe olan.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Batman ilinde, Beşpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Diyarbakır şehri, Yoğun bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Erzincan şehri, Kemaliye ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Teknik terim anlamı:

Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü.

Başarı ile ilgili Cümleler

 • “Metin o gece başarısız oldu.”
 • Başarılı bir iş dikkatli finansal yönetim üzerine inşa edilmiştir.
 • Başarısı ailesini mutlu etti.
 • Ne pahasına olursa olsun başarılı olmaya kararlı.
 • “Paşa acele bir taarruzun başarısızlığa uğramasından çekinmektedir.”
 • “Bu başarı, onu garip bir yolda boşluk ve yalnızlık içinde bırakmıştı.”
 • Başarının en önemli parçası disiplindir.
 • Başarılı olmamı istemiyorsun gibi görünüyor.
 • Ali başarılı bir sanatçıdır.
 • Başarı kolayca gelmiyor.
 • “Arandığı, fikri sorulduğu, başarı kazandığı da oluyordu.”
 • Maria Sharapova, Williams kardeşlerin ardından, üçüncü en başarılı aktif kadın tenis oyuncusudur.
 • Başarılarının devamını dileriz.
 • O Mariah Carey'yi taklit etmek için sıkı çalıştı ama başarısız oldu.
 • Eğer senin desteğin olmasaydı o, işte başarısız olurdu.
 • Başarısız olmak istemiyorum.
 • Başarımı iş yerimde saat bulundurmamam gerçeğine borçluyum.
 

Başarı ile ilgili Atasözü veya Deyim

başarı göstermek (veya kazanmak) : başarmak.

başarısız olmak : başarı sağlayamamak, başarı gösterememek.

başarısızlığa uğramak : başarısız olmak.

Başarı anlamı, tanımı

Başa : Ağabey. İleri gelen: Memleketin başaları toplanmış. Karı. Mutluluk, gönül rahatlığı

Başar : “Bir işi istenilen biçimde bitir” anlamında kullanılan bir isim”. Trabzon ilinde, Maçka belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Başarı güdüsü : Herhangi bir amacı gerçekleştirme güdüsü.

Başarı ölçeri : Bireyin belli bir alandaki etkinlik becerisini ya da bir eğitim ve yetiştirme izlencesinde gösterdiği gelişmeyi saptayan ölçer. bk. başarganlık ölçeri.

Başarı ölçümü : Bir dizgenin altdizgeleri arasındaki etkileşimi de göz önünde tutarak toplam işletim verimliliğinin ölçülmesi. Bir bilgisayar dizgesi üzerinde bu ölçümü gerçekleştirebilmek üzere kullanılan yöntem ve tekniklerden oluşan araştırma alanı.

Başarı testleri : Bir öğrencinin ya da bir öğrenci topluluğunun belli bir konuda, genellikle belirli bir öğretim sonunda elde ettiği bilgi, beceri ve anlayışı ölçen testler.

Başarı yaşı : Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş.

 

Başarığçı : Bir işi, bir kurulu yöneten, yönetici, başkan.

Başarık : Başarı.

Başarıklı : Becerikli (kimse).

Başarıklu : Becerikli (kimse).

Başarılabilme : Başarılabilmek işi.

Başarılabilmek : Başarılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Başarılı film : Sanat ya da tecim yönünden başarı kazanmış film.

Başarılıklı : Başarılı, becerikli.

Başarılılık : Başarılı olma durumu.

Başarış : Başarma işi.

Başarıverme : Başarıvermek işi.

Başarıvermek : Çabucak başarmak.

Eşgüdüm başarısızlığı : İktisadi karar birimlerinin tercih ettikleri sonuca yönelik olarak seçtikleri stratejilere ulaşamamaları sonucu oluşan durum.

Hükümet başarısızlıkları : Piyasa başarısızlıklarını ortadan kaldırmaya yönelik hükümet müdahalelerinin rant arayışları nedeniyle devlet müdahalesinin olmadığı duruma göre daha fazla kaynak etkinsizliğine neden olması.

Mutlak ürün başarısızlığı : Bir firmanın yeni piyasaya sürdüğü ancak üretim ve pazarlama maliyetlerini karşılamayan ve finansal kayba neden olan ürün.

Piyasa başarısızlığı : Eksik rekabet, dışsallıklar, orta malları, gelir dağılımı eşitsizliği ve bakışımsız bilgi yüzünden piyasanın işleyişinin aksaması. karşılığı hükümet başarısızlıkları.

Zayıf başarım sendromu : Geçmişte başarımları iyi olduğu bilinen atların belirgin herhangi bir hastalık bulunmaksızın bir dizi başarısızlık göstermesi, kötü performans sendromu.

Başarılı : Başarı gösteren, muvaffakiyetli. Başarılmış, üstesinden gelinmiş. Başarılı bir biçimde, başarı göstererek.

Başarılma : Başarılmak işi.

Başarılmak : Başarma işine konu olmak.

Başarım : Elde edilen bir başarı. Herhangi bir olayı veya durumu başarma isteği ve gücü. Kişinin yapabileceği en iyi derece, performans. Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya koyarken gösterilen başarı, performans.

Başarısız : Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz. Muvaffakiyetsiz. Başarı göstermeyerek.

Başarısızlık : Başarısız olma durumu, muvaffakiyetsizlik.

Diğer dillerde Başarı anlamı nedir?

İngilizce'de Başarı ne demek ? : success