Babblers türkçesi Babblers nedir

Babblers ingilizcede ne demek, Babblers nerede nasıl kullanılır?

Babbler : Dedikoducu. Çenesi düşük. Lafebesi. Boşboğaz (argo terim). Çenesi kuvvetli. Çağlayan. Geveze kimse. Çalçene. Boşboğaz. Ötleğen (argo terim).

Babble out : Sır söylemek.

Babble out something : Ağzından kaçırmak.

Babble : Tekdüze ses çıkartmak. Boşboğazlık etmek. Ağzından kaçırmak. Saçmalamak. Aptalca konuşma. Anlaşılması güç konuşma. Şırıltı. Şırıldamak. Gürültü. Saçmasapan mırıldanmak.

Babbled : Cırlamak. Anlaşılmaz sözler söylemek. Boşboğazlık etmek. Saçmalamak. Mırıldanmak. Gevezelik etmek. Çağıldamak. Çağlamak (su). Ağulamak. Ağzından kaçırmak.

Babbage : Charles babbage (1792-1871). Britanyalı matematikçi ve hesaplamanın babası. Bir soyadı. Kötü kalite veya bok esrar. Modern bilgisayarlara önayak olan matematiksel hesaplama makinesinin mucidi.

Babbit bearing : Beyaz yatak. Beyaz metalli yatak. Babit metalli yatak.

Babbie : Alabama'da (abd) bir kasaba.

Babbit metal : Yatak madeni. Beyaz metal. Babit metali. Babit alaşımı. Yatak metali. Vaytmetal.

Babblings : Cıvıldama. Agulama. Bebek konuşması. Boşboğazlık. Bebeleme. Bebekçe (konuşma). Gevezelik et. Gevezelik.

 

İngilizce Babblers Türkçe anlamı, Babblers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Babblers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pedlars : Seyyar satıcı. Dağıtıcı. Çerçi. Gezginci. Lafçı. Tablacı. Boşboşçu. İşportacı.

Magpies : Alacakarga. Saksağan. Başkalarının attığı şeyleri toplayan kimse.

Twaddler : Dırdırcı. İşe yaramaz ve boş konuşan kimse. Dırdır eden kimse.

Blabber : Çok aptalca konuşmak. Kafa ütülemek. Ağzında laf tutamamak. Muhbir. Gevezelik etmek. İspiyon. Boşboğaz kimse.

Backbiters : İftiracı. Arkadan konuşan kimse. Arkadan konuşan.

Big mouth : Koca ağız. Sırlar hakkında konuşan. Boş boğaz. Sırları ortaya döken. Patavatsız. Çok konuşan.

Gabble : Uğultu. Çabuk çabuk ve anlaşılmaz biçimde konuşmak. Laklak. Anlamsız sesler çıkarmak. Gevezelik. Çabuk ve anlaşılamayacak bir şekilde konuşmak. Anlaşılmaz bir şekilde konuşmak. Çabuk ve anlaşılmaz konuşma. Uğuldamak. Gevezelik etmek.

Ballshitter : Çalçene (argo terim). Palavracı. Çok konuşan.

Blither : Saçma sapan konuşmak. Saçmalamak. Mantıksızca konuşmak. Zırvalamak.

Babblers synonyms : blabby, smatter, blather, scandalmonger, magpie, blatherskites, talk, verbalize, gasbags, garrulous, speak, windbags, rattle pated, twaddle, quidnunc, blabs, blabbing, mouth, prattle, chatterboxes, talkative, chattiest, spouter, tittle tattle, pedlar, windy, gossipy, blabbermouthed, bigmouthed, blether, blab, palaver, peddlers.

Babblers zıt anlamlı kelimeler, Babblers kelime anlamı

Diving duck : Ördek türü. Dalgıç ördek.

Keep quiet : Uslu durmak. Sessiz olmak. Rahat durmak. Susmak. Sessiz kalmak.