Bacaklı yazı nedir, Bacaklı yazı ne demek

  • İri ve okunaklı yazı

Bacaklı yazı tanımı, anlamı:

Bacaklı : Bacağı olan. Felemenk altını. Bacakları uzun olan, uzun boylu.

Bacak : Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak. İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale.

Baca : Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği. Çatı penceresi.

Okunaklı : Açık ve düzgün harflerle yazılmış, kolaylıkla okunabilen (yazı).

İri : Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Yazı : Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü. Yazgı. Harfleri yazma biçimi. Alfabe. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü. Düz yer, ova, kır.