Bacaklık nedir, Bacaklık ne demek

  • Özellikle hokey oyuncularının dizlerine taktıkları deriden yapılmış koruyucu

Bacaklık anlamı, tanımı:

Bacaklı : Bacakları uzun olan, uzun boylu. Felemenk altını. Bacağı olan.

Bacak : İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak.

Baca : Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği. Çatı penceresi.

Hokey : Bir ucu kıvrık sopalarla çayır veya buz üzerinde iki takım arasında oynanılan top oyunu.

Oyuncu : Çok oyun yapan, oyundan oyuna geçen (kimse). Sinema, perde veya bir gösteride rol alan sanatçı, aktör, aktris. Herhangi bir oyunda oynayan kimse. Düzenci, hileci. Oyunu seven.

Deri : Toplantı, düğün. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. Bu tabakadan yapılmış.

Koruyucu : Koruyan kimse, muhafız. Himaye eden, kollayıcı, hami. Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem).