Bachelor of business science türkçesi Bachelor of business science nedir

  • İş bilimi mezunu.
  • İş bilimi alanında lisans diploması sahibi mezun.
  • B.b.s.

Bachelor of business science ingilizcede ne demek, Bachelor of business science nerede nasıl kullanılır?

Bachelor : Hukuk fakültesi mezunu. Fakülte mezunu. Bekar erkek. Üniversite mezunu. Subay;birdem mezunu. Bekar. Lisans mezunu.

Of : -dan. -nın. In. -nin. Karşı. -li. -den. Yüzünden. Li. -den övünerek bahsetmek.

Business : Ticaret. Olay. Tecimevi. Mesele. İş kuruluşu. Firma. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insan gücüne ya da sonucuna verilen ad. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Faaliyet. Şey.

Science : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Maharet. Fen. Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki yasalılıkları açıklamaya çalışan, olguları, mantıksal düşünceyi temel alan, tarihsel nitelikte bilgi düzeni. Bilim dalı. Fen bilgisi. Bilgi. Beceri. Alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren, uygulamalı yordamlar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim altına almaya elveren bilgiler üretme çabası ya da bu tür bilgiler kümesi. İlim.

Bachelor of business administration : İş yönetimi alanında lisans diploması sahibi mezun. B.b.a. İşletme mezunu. İş idaresi lisansı.

 

Bachelor of applied science : Uygulamalı bilim mezunu. B.a.s. Uygulamalı bilimler alanında lisans diploması sahibi mezun.

Master of business science : İşletme bilimi mastırı. İşletme biliminde yüksek lisans derecesi mezuniyeti.

Bachelor of agricultural science : Tarım bilimleri alanında lisans diploması sahibi mezun. B.ag. Tarım bilimi mezunu.

Bachelor of agriculture : Tarım mezunu. Tarım alanında lisans diploması sahibi mezun. B.ag.