Backbiter türkçesi Backbiter nedir

Backbiter ingilizcede ne demek, Backbiter nerede nasıl kullanılır?

Backbiters : Dedikoducu. İftiracı. Arkadan konuşan kimse. Arkadan konuşan.

Backbite : Çekiştirmek. Arkasından dedikodusunu yapmak. Kötülemek. Yokken kötülemek. Arkasından konuşmak. Gıybet etmek. Yermek. Arkasından çekiştirmek veya kötülemek. İftira etmek. Şikayet edip durmak.

Backbites : Yokken kötülemek. Gıybet etmek. Yermek. Çekiştirmek. Arkasından çekiştirmek veya kötülemek. Arkasından dedikodusunu yapmak. İftira etmek. Arkasından konuşmak. Kötülemek. Şikayet edip durmak.

Backbit : Çekiştirmek. Yokken kötülemek. Yermek. Gıybet etmek. İftira etmek. Arkasından konuşmak. Şikayet edip durmak. Kötülemek. Arkasından çekiştirmek veya kötülemek. Küçük düşürülen.

Backbiting : Kötüleme. Yerme. Çekiştirme. Dedikoduculuk. Mevcut olmayan birine iftira atma işi. Arkasından konuşma. Birbirinin arkasından konuşma. Çekiştirerek. Birinin arkasından konuşma.

Backbench : Avam kamarası'nda yeni parlamento üyelerinin oturdukları herhangi bir arka sıra (büyük britanya). Arka dizi. Arka sıra. Parlamento üyeliği (ingiltere'de).

Backboard : Çarpma tahtası. Aynalık. Pota. Arkalık. Çalışma duvarı. Ucunda sepetin asılı bulunduğu tahta. tahta ya da saydam, fakat kırılmaz bir maddeden yapılır. yerden 2.75 metre yükseklikte olup uzunluğu 1.80, yüksekliği ise 1.20 metredir. Bir ağ takılı olan pano. Arka tahtası. Pota (basketbol oyununda kullanılır).

 

Backbends : Bir egzersiz hareketi. Köprü (jimnastik veya spor terimi). Köprü (hareketi).

Backbend : Köprü (hareketi). Köprü (jimnastik veya spor terimi). Bir egzersiz hareketi.

Backbitten : İftira etmek. Çekiştirmek. Gıybet etmek. Şikayet edip durmak. Yokken kötülemek. Arkasından çekiştirmek veya kötülemek. Arkasından konuşmak. Kötülemek. Arkasından dedikodusunu yapmak. Yermek.

İngilizce Backbiter Türkçe anlamı, Backbiter eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Backbiter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pedlar : Çerçi. Lafçı. İşportacı. Boşboşçu. Tablacı. Gezginci. Dağıtıcı. Seyyar satıcı.

Blackeners : Karalayan. İftira atan. Kötüleyen.

Talebearers : Laf taşıyan. Boşboğaz. Müzevir.

Calumniator : İftirada bulunan. Müfteri. Çamur atan kimse. İftira eden.

Detractor : Küçük düşürücü şey. On parmağında on kara. Hakir gören. Küçük düşürücü kimse. Aleyhte konuşan kimse.

Blabbermouth : Geveze. Konuşkan. Çok konuşan. Boşboğaz.

Disparager : Hor gören. Aşağılayan. Küçümseyen kimse. Yeren.

Talebearer : Boşboğaz. Laf taşıyan. Gammaz. Müzevir.

Flibbertigibbets : Kafasız. Hoppa tip. Geveze. Aptal. Kuş beyinli. Sersem.

Depreciator : Küçük düşüren. Hor gören. Değeri düşüren kimse veya şey (bir para birimi veya bir malın). Aşağılayan. Küçümseyen.

 

Backbiter synonyms : traducer, peddler, gossipers, slanderer, babblers, maligner, delator, gossipmonger, whisperers, knocker, gossipy, defamers, defamer, scandalmonger, vilifier, gossip, pedlars, peddlers, whisperer, newsmonger, calumniatory, denigrator, denigrators, gossiper, tattler, calumnious, libelers, backbiters, babbler, blackener, scandal bearer, flibbertigibbet, quidnunc.

Backbiter ingilizce tanımı, definition of Backbiter

Backbiter kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who backbites. A secret calumniator or detractor.