Bacteria türkçesi Bacteria nedir

  • Bakteriler.
  • Tek bir hücreden oluşan küçük organizmalar.
  • Bakteri.

Bacteria ile ilgili cümleler

English: Hand washing is one way to control bacteria.
Turkish: El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur.

English: We need to keep bacteria out of food.
Turkish: Gıdaları bakterilerden uzak tutmalıyız.

English: It is effective against bacterial infections.
Turkish: Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir.

English: The bacteria that are transferred during a kiss help improve your immune system.
Turkish: Öpüşme sırasında bulaşan bakteriler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

English: That disease is caused by bacteria.
Turkish: Bu hastalığa bakteri neden olur.

Bacteria ingilizcede ne demek, Bacteria nerede nasıl kullanılır?

Bacteria family : Bakteri ailesi.

Bacteria involution form : Bakteri hücrelerinin kimyasal ve fiziksel etkiler altında kalarak anormal biçimde uzayıp şişkinleşmesi. Bakterinin involusyon formu.

Bacteria l form : Bakteri hücre duvarının lizozimle hidrolizi veya hücre duvarındaki peptidoglikan sentezinin penisilin vb. antibiyotiklerle önlenmesi sonucu meydana gelen hücre duvarı olmayan bölünüp, üremeye devam eden yuvarlak biçimli bakteriler. Bakterinin l formu.

Bacteria labil l form : Bakteride, hücre duvarının sentez maddeleri mevcut olup hücreyi etkileyen etken veya etkenler ortadan kalkınca hücrenin önceki esas biçimini alması durumu. Bakterinin değişen l formu.

 

Bacteria stabil l form : Bakterinin değişmeyen l formu. Bakteri hücresini etkileyen etkenler ortadan kalksa dahi bakterinin, hücre duvarını yapamaması ve önceki esas biçimine dönememesi durumu.

Competence bacteria : Yetkin bakteri. Gen klonlanması çalışmalarında sıklıkla kullanılan ve yabancı dna’yı içine alma yeteneğine sahip olan bakteri türleri.

Lisogenic bacteria : Lizogenik bakteriler. Fajla enfekte olmuş, fakat yaşamaya devam eden bakteriler.

Lactic acid bacteria : Laktozdan fermantasyon sonucu laktik asit oluşturan gram pozitif, sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, lactobacillus, leuconostoc, pediococcus, streptococcus ve lactococcus cinsi bakteriler. Laktik asit bakterileri.

Denitrifying bacteria : Azot salan bakteriler.

Facultative bacteria : Hem aerob hem de anaerob koşullarda yaşayabilen bakteriler. Uyumlu bakteriler. Fakültatif bakteriler.

İngilizce Bacteria Türkçe anlamı, Bacteria eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bacteria ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Probiotic : Hayvanların sindirim kanalındaki mikrofloranın ekolojik dengesini düzene sokmak, potansiyel patojen mikroorganizmaların zararlı duruma gelmesini önlemek ve hayvan sağlığını olumlu etkilemek üzere içme suyu veya yemlere katılarak verilen, lactobacillus acidophilus ve bifidobacterium vb. canlı mikroorganizmaları, maya kültürlerini içeren biyolojik ürünler. Probiyotik.

Eubacterium : Küre veya çubuk biçimli bakteri türü. Öbakteriyel.

Acidophile : Asidofil. Asit boyalarla kolaylıkla boyanabilen hücre, doku, mikroorganizma veya histolojik yapı. asit ortamlarda iyi derecede üretebilebilen mikroorganizma. ön hipofiz bezi lobundaki veya pankreas adacığındaki alfa hücresi. asidofilik. Asitli ortamda iyi büyüyen. (biyoloji terimi) asit boyalarını kolayca emen. Asit seven, içindeki granülleri asidik doku boyalarıyla boyanan yapı veya hücreler. stoplazmasında çok fazla granül bulunduran ve genellikle iki loplu çekirdeğe sahip olan, eozinle kolayca boyanan, bazı patolojik durumlarda sayıları artan ve damar dışına çıkabilen beyaz kan hücresi tipi, eozinofil, oksifil.

Legionella : Lejyonella.

Rod : Değnek. Sopa. Filiz. Çubuk (demirden veya ağaçtan yapılmış). Bir ingiliz uzunluk ölçüsü. Kol. Ceza. Aks. Sırık. Tabanca (argo terim).

Diplococcus : Diplokok. Çiftli halde oluşan küre biçimli bakteri. Bölündükten sonra ayrılmayıp çiftler halinde bulunan koklar. Mikroskop altında çift çift görülen koklara verilen ad. Çift halde oluşan küre biçimli bakteri familyası.

Microorganism : Bakteri, mantar, protozoa ve mikroskobik algleri içeren, mikroskobik canlılar. Mikroorganizma. Mikrop. Mikro organizma. Gözle görülemeyen küçük canlı.

Acidophil : Asitli ortamda iyi büyüyen. Asit seven, asit boyalara karşı bir çekimi olan, asit ortamlarda yetişebilen. eozinofil. Asidofil. (biyoloji terimi) asit boyalarını kolayca emen.

Germs : Virüs. Sigara. Tohum. Mikrop.

Bacterial : Bakteriye ait. Bakterilere ilişkin. Bakterilerle ilgili, bakterilere ait. Bakteriyle ilgili. Bakteriyel. Bakteriye ait, bakteriyle ilgili veya bakterinin neden olduğu.

Bacteria synonyms : penicillin resistant bacteria, genus francisella, probiotic flora, micro organism, genus calymmatobacterium, francisella, eubacteria, probiotic microflora, calymmatobacterium, neisseria gonorrhoeae, legionella pneumophilia, probiotic bacterium, nitrobacterium, superbug, pus forming bacteria, bacterium, bacillus, germ, gonococcus, bacteri, true bacteria, bacteroid.

Bacteria ingilizce tanımı, definition of Bacteria

Bacteria kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : [Bakınız: Bacterium].