Bahçe nedir, Bahçe ne demek

Bahçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Bahçe" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Alevi ve bağrışmaları gören kadın erkek herkes evimizin bahçesine doldu." - E. İ. Benice

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Diyarbakır şehrinde, Bismil belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Adana kenti, Karataş ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Muş şehri, Nurettin bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Osmaniye ili, Tecirli bucağına bağlı bir yer. Muğla ilinde, Milâs ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Diyarbakır şehrinde, Çatakköprü nahiyesine bağlı bir bölge. Bitlis şehrinde, Ovakışla nahiyesine bağlı bir bölge.

Bahçe tanımı, anlamı:

Bahçe domatesi : Tarla ve bahçelerde yapay gübre kullanmadan doğal olarak yetiştirilen bir tür domates.

Bahçe katı : Apartmanların bahçe hizasında olan katı.

Bahçe kekiği : Bahçelerde özel yöntemlerle yetiştirilen kekik.

Bahçe makası : Çeşitli ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacıyla yapılmış olan bir makas türü.

Bahçe nanesi : Bahçelerde yetiştirilen bir tür nane.

 

Arkabahçe : Bir bölgeyi çevreleyen ve onunla ekonomik ve toplumsal etkileşim içinde bulunan bölge, hinterlant. Etkileme alanı, hinterlant.

Asma bahçe : Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapılmış bahçe.

Bağ bahçe : Bahçe, bostan vb. taşınmaz mal.

Aile bahçesi : Ailece gidilen, çay vb. şeyler içip zaman geçirilen yer.

Botanik bahçesi : Otsu veya çalı türü bitkilerin yetiştirildiği ve incelemelerinin yapıldığı halka açık bahçe, botanik parkı, nebatat bahçesi.

Çay bahçesi : Çay, kahve ve alkolsüz içkilerin içildiği bahçe.

Çiçek bahçesi : Çiçek yetiştirilen veya çiçeklerle kaplanmış süslü bahçe.

Çocuk bahçesi : Çocukların gezinmesi, oyun oynaması ve hava alması için yapılmış bahçe.

Hayvanat bahçesi : Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe.

Limon bahçesi : Limonluk.

Meyve bahçesi : İçinde meyve ağaçları olan bahçe.

Nebatat bahçesi : Her türlü bitkinin örnek olarak yetiştirilip meraklılarının incelemesine açık bulundurulan yer, botanik bahçesi.

Portakal bahçesi : Portakal yetiştirilen yer.

Bahçeci : Çiçek, ağaç ve sebze yetiştirme işiyle uğraşan kimse.

Bahçecilik : Bahçecinin yaptığı iş.

Bahçeli : Bahçesi olan.

 

Bahçelievler : İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

Bahçelik : Bahçe özelliği taşıyan. Bağları, bahçeleri olan yer.

Bahçemsi : Bahçeyi andıran, bahçeye benzeyen, bahçe gibi.

Bahçesaray : Van iline bağlı ilçelerden biri.

Bahçesiz : Bahçesi olmayan.

Bağlık bahçelik : Bağı, bahçesi çok olan.

Sebze : Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

Meyve : Ürün, sonuç, kâr. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.

Çiçek : Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi.

Ağaç : Tahta, kereste. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.

Osmaniye : Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Bağlı : Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Kapatılmış olan, kapalı. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Sınırlanmış, sınırlı.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Bahçe çuhaçiçeği : (botanik)

Bahçe kızılkuyruğu : [Bakınız: kızılkuyruk] (zooloji) (Phoenicurus phoenicurus): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının karatavukgiller (Turdidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 14 cm. Sırtı külrengi, karnı daha açıktır. Avrupa, Orta ve Ön Asyada bahçe ve ormanlarda yaşar.

Bahçe mimarlığı : (Mimarlık) Bahçe yapılacak yerin topografyasına göre durum tasarısını ve yere uygun bitki örtüsünü düzenleme sanatı.

Bahçe musluğu : Bahçe sulamakta kullanılan ağzı hortum takılabilir biçimde yapılmış musluk.

Bahçe öteğeni : (Sylvia borin) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öteğengiller (Sylviidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 15 cm. Sırtı zeytin yeşili-kahverengi, karnı külrengi-beyazdır. Avrupada orman ve parklarda yaşar.

Bahçe salyangozu : Karından ayaklılar (Gastropoda) sınıfının, akciğerli salyangozlar (Pulmonata) takımından, 1.5 cm kadar yükseldikte, büyük ve küre biçiminde kabuklu, ağaçlı yerlerde ve ırmak kenarlarında yaşayan, bir yumuşakça türü. (Cepaea hortensis): Karnından-ayaklılar (Gastropoda) sınıfının akciğerli-salyangozlar (Pul-monata) takımından bir yumuşakça türü. Yüksekliği 15 cm. Kabuğu büyük ve küre biçimindedir. Ağaçlı yerlerde ve ırmak kenarlarında yaşar.

Bahçe teresi : (botanik)

Bahçe tırmaşık kuşu : Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ağaç tırmaşık kuşugiller (Certhidae) familyasından, 13 cm kadar uzunlukta, sırtı pas kahverengisi olup beyaz lekeli, karnı beyaz renkte, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da ağaçlık yerlerde yaşayan, Türkiye'de Trakya, Orta ve Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde her mevsim görülen yerli bir tür. (Certhia brachydactyla) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının tırmaşık-kuşugiller (Certhiidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 13 cm. Sırtı pas kahverengisi olup beyaz lekelidir. Karnı beyazdır. Avrupada ve Kuzey Afrikada ağaçlık yerlerde yaşar.

Bahçe tırmaşıkkuşu : (zooloji)

Bahçe tiyatrosu : Oyunların bahçede oynandığı tiyatro. Oyun alanı çoğu kez ortadadır, seyirciler çepeçevre iskemlelerde otururlar.

Bahçe ile ilgili Cümleler

 • Bir defa sabah ve bir kez de akşam, günde iki kez bahçedeki çiçekleri sulamayı unutma.
 • Çin'de ve yurt dışında hayvanat bahçelerinde yetiştirilen birkaç tane ile birlikte, sadece birkaç yüz pandanın kaldığı tahmin edilmektedir.
 • Tatoeba bir bahçe gibidir: fidanlar ekmelisin, onlarla ilgilenmelisin ve nasıl büyüteceğini izlemelisin.
 • O hayvanat bahçesinde bir kar leoparı olduğuna hâlâ inanamıyorum. Onların tehlike altındaki bir tür olduğunu düşünüyordum.
 • Biz hayvanat bahçesine gittik ve daha sonra bir Roma hamamını ve Güney Cumbria'daki bir Roma kalesini gördük.
 • Bu çaya benzer bir şeyin kokusunu son kez hayvanat bahçesinde zürafa evinde kokladım.
 • Yabani otları çekmeye başlamadan önce bahçenin nasıl göründüğüne dair bir resim çekmek hiç aklıma gelmedi.
 • Kaliningrad hayvanat bahçesinde Amur kaplanı Tanya kendi kendine kar topu yuvarlamayı öğrendi.
 • Tanrı'nın alemi nasıl bir yer? Neyle kıyaslayacağım onu? Bir adamın alıp bahçesine ektiği hardal tohumu tanecikleri gibi. Büyüyüp kocaman bir ağaç oldu, ve sonra göğün kuşları dallarına misafir oldu.
 • Geçenlerde çay bahçesinde çay içerken bir adamın saatine gözüm ilişti ve saat doğru göstermiyordu.

Diğer dillerde Bahçe anlamı nedir?

İngilizce'de Bahçe ne demek? : [Bahçe] adj. garden, cultivated in a garden, used in a garden, of or pertaining to a garden

n. garden, plot of ground for growing plants

Fransızca'da Bahçe : jardin [le]

Almanca'da Bahçe : n. Anpflanzung, Garten, Freiland

Rusça'da Bahçe : n. сад (M), палисад (M)

adj. садовый