Bahar dönemi nedir, Bahar dönemi ne demek

  • Yılın kıştan sonra gelen ilk ayları
  • Eğitim ve öğretimde ikinci yarıyıl.

Bahar dönemi kısaca anlamı, tanımı:

Bahar : İlkbahar. Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar. Gençlik dönemi. Baharat.

Dönem : Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot.

Eğitim : Eğitim bilimi. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

İkinci : Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. İki sayısının sıra sıfatı. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne.

Yarıyıl : Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, dönem, sömestir.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.