Bakımlı erkek nedir, Bakımlı erkek ne demek

  • Görünüşe, giyimine kuşamına özen gösteren erkek, metroseksüel

Bakımlı erkek anlamı, kısaca tanımı:

Bakımlı : İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Erkek : Sert, kolay bükülmez. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Koca. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sperma oluşturan organizma. Sözüne güvenilir, mert. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.

Görünüş : Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara. Görünme işi. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi.

Giyim : Giyme biçimi. Giysi. Giyme işi.

Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Metroseksüel : Bakımlı erkek.