Bakir nedir, Bakir ne demek

Bakir; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
 • El değmemiş, kullanılmamış.
 • İşlenmemiş (toprak).
 • Eskimemiş, yıpranmamış, yeni.

Bakir ile ilgili Cümleler

 • Isaac Newton bakir olarak öldü.
 • Düşündüğüm gibi o bakire!
 • Bakireyle evlenmek istiyorum.
 • Hâlâ bakire misin?
 • Ali hâlâ bakir.
 • Eğer o sana hiç olmamışsa, sen bir bakiresin.
 • O hâlâ bakireydi.
 • Hâlâ bakir misin?
 • O hala bakire.
 • Çoğu bakirenin sağlam bir kızlık zarı vardır.
 • Bakire Meryem, İsa'nın anasıdır.
 • Ali hala bakire.

Bakir anlamı, tanımı

Baki : Sürekli. Bir şeyden artan (miktar). Öteki. Yeter, kâfi: Bugün çalışmamış bu kadarlık bâki olsun. Bir şeyden artan miktar

Bakire : Cinsel ilişkide bulunmamış (dişi), kızoğlan, kızoğlankız, erden.

Bakirelik : Bakire olma durumu, erdenlik.

Bakirlik : Kızlık. İşlenmemiş olma durumu.

İşlenmemiş toprak : Yapı yapmaya elverişli, fakat kent işgörü ve kolaylıklarından yoksun bulunan toprak parçası. bk. ham toprak.

Cinsel ilişki : Cinsi münasebet, penisin vajinaya girmesi sonucu spermanın boşaltılması.

El değmemiş : Kullanılmamış, dokunulmamış. Saflığı bozulmamış.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Yıpranma : Yıpranmak işi. Doku bozukluğu.

Bulunma : Bulunmak işi.

İşlenme : İşlenmek işi. Bir yapıtın biçiminin değiştirilerek başka bir türden yapıt durumuna getirilmesi, sözgelişi romandan tiyatro yapıtı yapılması ya da başka bir düzene konulması.

 

Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Memleketli. Kara. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Arazi, tarla. Ülke.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Eskime : Eskimek işi.

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Değme : Değmek işi, temas. Seçkin, seçme. Her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma.

Topra : Torba.

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

Diğer dillerde Bakışsız düzen anlamı nedir?

İngilizce'de Bakışsız düzen ne demek ? : asymmetrical