Bakire nedir, Bakire ne demek

Bakire; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Cinsel ilişkide bulunmamış (dişi), kızoğlan, kızoğlankız, erden

"Bakire" ile ilgili cümleler

  • "Bu mahallede bakire kızları bakkal dükkânına bile yollamıyorlar." - P. Safa

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

[Bakınız: Başak]

Bakire hakkında bilgiler

Bekâret, genel anlayışa göre tecrübesizlikten kaynaklanan duygusal bir saflığı ifade etmek için kullanılır. Geleneksel olarak ise, hiç cinsel ilişki yaşamamış, veya kızlık zarında değişiklik yaşanmadan (örneğin oral seks, anal seks, kızlık zarı zarar görmeden yaşanan vajinal seks gibi) cinsel ilişki yaşamış kadın kadınlar için bakire; herhangi bir doku veya organda yaşanacak değişim ile ilişkilendirilmemekle beraber, herhangi bir cinsel ilişki yaşamamış erkekler için bakir kelimeleri kullanılır.

Bekâret, evlilikten önce seksi yasaklayan dini inanışlara sahip toplumlarda değer yargısı olarak benimsenir. Erkek cinsel organı, bakirliğini ispatlayacak veya gösterecek bir yapıdan yoksundur. Kimi toplumlarda erkeklerin bakir olması, toplumdaki konumu ve karşı cinsle ilişkileri açısından engelleyici bir özellik taşımazken diğer toplumlarda erkeğin de kadın gibi evlenene kadar bekâretini koruması beklenir. Örneğin İslam dininde, evlilik dışı ilişkiler yasaklandığı için evlenmemiş bir erkeğin bakir olması emredilir. Katoliklerde kendini kiliseye adayan bazı din adamları "bakirlik/bekaret yemini" ederler.

Bakire ile ilgili Cümleler

  • Gerçekten onun bakire olduğunu düşünüyor musun?
  • Her Harlot bir zamanlar bakireydi.
  • Ben bakire bir kızla evlenmek istiyorum.
  • Bir eşarp takan o kız bakire.

Bakire anlamı, tanımı:

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas.

Bakirelik : Bakire olma durumu, erdenlik.

Bulunma : Bulunmak işi.

Kızoğlan : Bakire.

Kızoğlankız : Bakire.

Erden : Bakire. Bakire olarak, bakire bir biçimde.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Anlayış : Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite. Hoş görme, hâlden anlama. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

Tecrübesiz : Tecrübesi olmayan.

Diğer dillerde Bakire anlamı nedir?

İngilizce'de Bakire ne demek? : adj. virgin, untouched

n. virgin, maiden

adj. maiden

Fransızca'da Bakire : vierge +adj

Almanca'da Bakire : Jungfrau; unschuldig, unberührt

Rusça'da Bakire : n. дева (F), девственница (F)

adj. девственный