Bakirlik nedir, Bakirlik ne demek

  • Kızlık
  • İşlenmemiş olma durumu.

Bakirlik anlamı, kısaca tanımı:

Kızlık : Üvey kız. Bir kadının evlenmeden önceki yaşantısıyla ilgili, o döneme özgü. Cinsel ilişkide bulunmamış bayanın durumu, erdenlik, bakirlik, bekâret, bikir.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Bakirlik anlamı nedir?

Rusça'da Bakirlik : n. девственность (F)