Bakteri nedir, Bakteri ne demek

Bakteri; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplâzmalarında çıplak DNA'ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta ya da bitki ve hayvanlar üzerinde parazit ya da saprofit yaşayan, birçok hastalıklara sebep olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, gerçek anlamda hücre çekirdekleri bulunmayan prokaryot mikroorganizmalar. Gram boyasıyla boyanma özelliklerine göre Gram pozitif ya da Gram negatif bakteriler, oksijen ihtiyaçlarına göre aerob ya da anaerobik solunum yapan bakteriler, şekillerine göre yuvarlak şekilli koklar, çubuk şekilli basiller, virgül şeklinde vibriyolar, spiral şeklinde spirillumlar olarak adlandırılan, ancak mikroskopla görülebilecek büyüklükteki tek hücreli organizmalar. Escherichia coli ve benzeri

Kimya'daki anlamı:

Virüsten farklı, yaklaşık 0,4-1,5 µm boyutunda, sert bir hücre duvarı ile hücre zarı ve sitoplazmaya sahip, çekirdek zarları olmadığından DNA ve RNA’ları stoplazma içinde bulunan, Enterobacteria sınıfından bir mikroorganizma.

 

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplazmalarında çıplak DNA’ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta veya bitki ve hayvanlar üzerinde parazit veya saprofit yaşayan, birçok hastalığa neden olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, prokaryot organizmalar.

İngilizce'de Bakteri ne demek? Bakteri ingilizcesi nedir?:

bacterium

Fransızca'da Bakteri ne demek?:

bactérie

Bakteri hakkında bilgiler

Vikisözlük'te Bakteri ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikitür'de Bakteri ile ilgili tür rehberi bulunmaktadır.

Bakteri ile ilgili Cümleler

  • Bakteriler mikroskobik organizmalardır.
  • Bu hastalığa bakteri neden olur.
  • Mikroplar ve bakteriler arasındaki fark nedir?
  • Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir.
  • Virüsler bakterilerden çok daha küçük.
  • Dirençli bakteri çoğalmaya devam etmekte ve hastalığın daha uzun sürmesine hatta ölüme yol açmaktadır.
  • El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur.
  • Gıdaları bakterilerden uzak tutmalıyız.
  • Bakteriler her yerdedir.
  • Öpüşme sırasında bulaşan bakteriler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Bakteri anlamı, kısaca tanımı:

Bakterikıran : Canlıların vücudunda veya laboratuvar deneylerinde bakterileri fiziksel, kimyasal etkiyle öldüren (etken), bakterisit.

Bakteri plağı : Üzerinde bakteri bulunduran diş plağı.

 

Bakteridi : Şarbon hücresi gibi hareketsiz bakteri.

Bakterisit : Bakterikıran.

Bakteriyel : Bakterilerle ilgili.

Bakteriyolog : Bakteriyoloji alanında çalışan kimse.

Bakteriyoloji : Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim.

Bakteriyolojik : Bakteri bilimi ile ilgili.

Bakteriyoskopi : Bakterilerin mikroskopla incelenmesi işlemi.

Toprak : Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Memleketli. Kara. Ülke. Arazi, tarla. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.

Canlı : Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Güçlü, etkili. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Canlı yayın. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde.

Çürüme : Çürümek işi.

Mayalanma : Sıvı veya hamur durumda bulunan organik maddelerin kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması olayı. Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, tahammür, fermantasyon.

Hastalık : Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Aşırı düşkünlük, tutku. Ruh sağlığının bozulması durumu. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

Açan : Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

Küresel : Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global. Küre ile ilgili olan. Küre biçiminde olan, kürevi.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Bakteri bilimi : Bakterileri inceleyan bilim dalı, bakteriyoloji.

Bakteri fermantasyonu : Bakterilerin oluşturduğu fermantasyon, bakteriyel fermantasyon.

Bakteri kültürü : Bakterilerin besi yerlerinde üretilmesi.

Bakteri sayımı : Gıda örneğinde mikroorganizmanın sayısını belirlemek amacıyla genel veya seçici besi yerine yapılan mikrobiyolojik ekim işlemi. Mikrobiyolojik ekim sonucu besi yerinde oluşan kolonilerin sayılması işlemi.

Bakteri toksini : Bakteri zehri, bakteriyotoksin.

Bakteri topluluğu : Bir bölgede normal koşullarda bir arada bulunan bakteri grubu, bakteriyel flora.

Bakterigiller : Bakteri türlerini içine alan familya. (botanik)

Bakterin : Bakterili aşı. Bakteriden hazırlanan aşı.

Bakterinin değişen l formu : Bakteride, hücre duvarının sentez maddeleri mevcut olup hücreyi etkileyen etken veya etkenler ortadan kalkınca hücrenin önceki esas biçimini alması durumu.

Bakterinin değişmeyen l formu : Bakteri hücresini etkileyen etkenler ortadan kalksa dahi bakterinin, hücre duvarını yapamaması ve önceki esas biçimine dönememesi durumu.

Diğer dillerde Bakteri anlamı nedir?

İngilizce'de Bakteri ne demek? : adj. bacterial

n. bacterium, germ

Fransızca'da Bakteri : bactérie [la]

Almanca'da Bakteri : n. Bakterie, Bakterium

Rusça'da Bakteri : n. бактерия (F)