Balıkçın nedir, Balıkçın ne demek

Balıkçın; bir hayvan bilimi terimidir.

  • Perde ayaklılardan, uzunca gagalı, uzun ve çatal kuyruklu, deniz kıyılarında yaşayan bir kuş cinsi, deniz kırlangıcı (Sterna hirundo)

Yerel Türkçe anlamı:

Balıkçıl (kuş)

Balıkçın kısaca anlamı, tanımı:

Balıkçı : Balık tutan veya satan kimse.

Balık : Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı. Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

Perde : Kaz, ördek, martı gibi hayvanların parmaklarını birbirine bitiştiren zar. Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü. Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer. Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi. Doğruyu görmeye engel olan şey. Seste pes perde. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey. Katarakt. Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri. İki yeri birbirinden ayıran bölme.

Ayaklı : Ayağı olan. Bir destekle yere dayanan. Ayakla işletilen.

Gagalı : Gagaburun. Gagası olan.

Çatal : Dallı olan şeylerin her kolu. İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir. İki taraflı. Ucu kollara ayrılmış. Bir tür olta iğnesi. Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri. İki veya daha çok kola ayrılan değnek. Dirgen. Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç.

 

Kuyruklu : Akrep. Kuyruğu olan.

Deniz : Geniş alan. Çokluk, yoğunluk. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Aydaki düzlükler.

Kıyı : Kara ile suyun birleştiği yer. Issız, tenha yer. Sahil. Kenar, periferi.

Diğer dillerde Balıkçın anlamı nedir?

İngilizce'de Balıkçın ne demek? : [balıkçı] n. fisherman, fisher; fishmonger