Bal kabağı nedir, Bal kabağı ne demek

Bal kabağı; bir bitki bilimi terimidir.

  • İçi turuncu, iri ve tatlı bir tür kabak (Cucurbita moschata)
  • Aptal, beyinsiz kimse.

Bal kabağı hakkında bilgiler

Bal kabağı (Cucurbita moschata), kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından bir kabak türü.

Meyvesi kalın ve silindir biçiminde olan bu türün üzeri genellikle düzgün, etli kısım sarı-turuncu renklidir.

Bal kabağı tanımı, anlamı:

Turuncu : Turunç rengi, kızıl sarı renk. Bu renkte olan.

Kabak : Kabak kemane. Kısa boynuzlu hayvan. Tüysüz, dazlak. Dişleri aşınarak yüzeyi düzleşmiş olan (taşıt lastiği). Ham, tatsız (kavun, karpuz). Esrarkeşlerin kullandığı bir tür nargile. Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı yapılmış olan ürünü. Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki (Cucurbita). Bilgisiz, görgüsüz, kaba.

Laf söyledi bal kabağı : Gereksiz yere ve aptalca söz söyleyen kimse için kullanılan bir söz.

Aptal : Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü.

Beyinsiz : Akılsız, düşüncesiz. İçinde beyin olmayan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Familya : Aile. Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

 

Meyve : Ürün, sonuç, kâr. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.

Kalın : Etli, dolgun. Pes (ses). Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı. Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü. Yoğun, akıcılığı az olan. Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan, ağırlık. Enli ve gür (kaş).

Silindir : Yol yapımında toprağı sıkıştırarak düzleştirmek için kullanılan genellikle motorlu araç. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane. Silindir şapka. Metalleri inceltme, kumaşları parlatma, kâğıt üzerine baskı yapma vb. işler için sanayide kullanılan merdane, silindir makinesi. Motorlu taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı veya patladığı yer.