Baltacıkerkeği nedir, Baltacıkerkeği ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

İki değirmen taşının arasında mil ödevini gören kısım.

Baltacıkerkeği tanımı, anlamı

Balta : Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç

Baltacı : Balta yapan ya da satan kimse. Yangın söndürme kuruluşlarında balta kullanan er, baltalı. Önceleri sefer sırasında çalılık ve ormanlık yerleri temizlemek, yol açmak, çadırları kurup kaldırmak, yükleri bindirip indirmekle, sonraları kızlar ağasına bağlı olarak sarayı korumak ve sarayın dış hizmetlerini yapmakla görevli kimse, baltalı. Odun kırıcı.

Baltacık : Küçük el baltası. Değirmen taşının ortasında bulunan haç biçimindeki alet.

Değirmen taşı : Değirmende, dönerek taneleri ezen yuvarlak taş. Değirmen taşı yapmakta ve bazen de yapılarda kullanılan çakmak taşı türünden sert bir taş.

Değirmen : İçinde öğütme işi yapılmış olan yer. Kahve, buğday, nohut vb. taneleri öğüten araç veya alet.

Değirme : Değirmek işi.

Kısım : Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim. Bir cinsten veya meslekten olanların tümü. Kol.

Gören : Ağaçlardan elde edilen bir çeşit zamk. Kızılcık.

Ödev : Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe. Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapmaları için verdiği çalışma.

 

Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran.

Kısı : Acı, sıkıntı: Yaratan, kısıda olanlara yardım eder. [Bakınız: kısu].

İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı.

Mil : Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi. Türlü işlerde kullanılmak için yapılmış olan ince ve uzun metal çubuk. Göze sürme çekmeye yarayan, kemik veya fil dişinden yapılmış ince ve uzun araç.

Diğer dillerde Balta girmemiş orman anlamı nedir?

İngilizce'de Balta girmemiş orman ne demek ? : virgin forest