Barınma nedir, Barınma ne demek

  • Barınmak işi

"Barınma" ile ilgili cümle

  • "Fırtınalı havalarda gemilerin barınmasına pek elverişlidir." - S. Birsel

Barınma kısaca anlamı, tanımı:

Barınmak : Soyut kavram bir yerde etkili olmak, gelişecek ortamı bulmak. Yerleşmek, yaşamak için uygun şartlar bularak oturmak. Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak. Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak. Bir yerde yatarak geceyi geçirmek.

Barınma katsayısı : Barınma yoğunluğunu ölçmeye yarayan ve bir konutta her odaya düşen nüfus sayısı ya da bir konuta düşen aile ya da ev halkı sayısı.

Barınma koşulları : Bir ülkede ya da kentte nüfusun yaşamakta olduğu konutların oda sayısı, genişlik, ısınma, aydınlatma, su, yol, genbinit kolaylığı vb. nitel özellikleri.

Barınma yoğunluğu : Belli bir oturma biriminde, genellikle bir konutta, odada ya da oturma bölgesinde yaşayan hektar başına kişi ya da konut birimi sayısı.

Barınmah : Sığınmak, korunmak ihtiyacını sağlamak.