Barbarousness türkçesi Barbarousness nedir

Barbarousness ingilizcede ne demek, Barbarousness nerede nasıl kullanılır?

Barbarous : Uygarlaşmamış. Yabancı. Vahşi. Görgüsüz. Yontulmamış. Barbar. İnsanlık dışı. Haşin. Barbarca. Kaba.

Barbarously : Barbarca.

İngilizce Barbarousness Türkçe anlamı, Barbarousness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Barbarousness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bearishness : Ayı gibi kaba ve sert. Fiyatlar düşecek düşüncesi.

Inurbanity : İncelik eksikliği. Kibarlık eksikliği. Nezaketsizlik.

Damnableness : Sıkıcılık. Lanetlikik. Lanetli olma. Tiksindirici olma. Lanetlenmeye layık olma. Lanetlilik. Nefret edilen olma.

Brutalities : Canavarlık.

Durity : Sertlik. Dayanıklılık. Katılık.

Savagism : Savajizm. Barbarizm.

Detestableness : İğrenilebilir olma durumu. Nefret edilebilirlik. Tiksinilebilirlik. Tiksindiricilik.

Hunnishness : Hun gibi olmak. Yıkıcılıks (hun'lar tarzında).

Bestialities : Hayvanlarla cinsel ilişki. Sapkın mukarenet. Canavarlık. Hayvanlık. Hayvanlarla cinsel ilişkiye girme. Bestiyalite.

Barbarousness synonyms : primitivity, foulness, devilry, heathenism, cruelty, bloodiness, brutalisation, artlessness, abominableness, furiousness, savageness, hardness, heinousness, frightfulness, ferocity, bruskness, barbarisms, abruptness, enormity, brusqueness, hardhandedness, atrocity, brutalization, inhumanity, rudeness, ferocities, fellness, despicableness, brutishness, asperities, boorishness, immanity, asperity.

 

Barbarousness zıt anlamlı kelimeler, Barbarousness kelime anlamı

Humaneness : Sevecenlik. İnsanlık. Şefkat. Merhamet. İnsancıllık. Adamlık. İnsaniyet.

Barbarousness ingilizce tanımı, definition of Barbarousness

Barbarousness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality or state of being barbarous. Barbarity. Barbarism.