Basım nedir, Basım ne demek

  • Basımcılık
  • Bası işi, tipografi.

"Basım" ile ilgili cümleler

  • "Kitabın basımına başlandı."

Yerel Türkçe anlamı:

Üzümün baskı ile suyunu çıkarma işi: Gelemiyeceğim basımımız var.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir basım aygıtında, boş filmi dolu filmin karşısına koyarak eşlemini çıkarma.

Basım isminin anlamı, Basım ne demek:

Erkek ismi olarak; Güç, kuvvet.

Bilimsel terim anlamı:

Aynı kalıplarla aynı biçimde yapılmış olan basım sonucu ortaya çıkan ürünler. bk. ikinci (üçüncü, dördüncü...) basım, yeni basım, gözden geçirilmiş yeni basım.

Kâğıt, kumaş ve benzeri üzerine birtakım kalıplardan yararlanarak elle, özel aygıt ya da makine ile yazı, resim, bezeme ve benzeri basma işi.

basımcılık: Mürekkeplenen bir yaprak ya da kalıbı kâğıda, kumaşa bastırarak bir metnin, bir resmin suretini çıkarma, bunları çoğaltma işlemi.

sinema: Bir basım aygıtında boş filmi dolu film karşısına koyup eşlemini oluşturma.

İngilizce'de Basım ne demek? Basım ingilizcesi nedir?:

edition, press, printing, copying, copying process

Fransızca'da Basım ne demek?:

pression, systole

Basım hakkında bilgiler

Matbaacılık, metin ve görüntülerin genel olarak kâğıt gibi yüzeyler üzerine basılarak çoğaltılma işidir.

 

Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. İlk matbaa, ağaç oyma tekniği kullanarak, M.S. 593'te Çin'de kurulmuş, ilk basılı gazete de M.S. 700'de Pekin'de çıkmıştır. 8. yüzyılda Japonya’da baskı yapıldığı, İmparatoriçe Shotoko'nun Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırdığı bilinmektedir. Bilinen en eski eksiksiz basma kitap olan Tianemmen ruloları Çin'de 868'de basılmıştır. İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı da 1040 yıllarında Pi Sheng adında bir Çinlinin porselenden harfler kullanarak denediği söylenmişti.

Tun-Huang mağarasındaki buluntular, matbaayı Çinlilerden alan Uygurların 9. yüzyıldan itibaren baskı yaptığını göstermektedir. Öte yandan, Çin'den mi geldiği yoksa bağımsız mı geliştirildiği bilinmese de, Mısır'da 4. yüzyıldan itibaren kumaş üzerine ağaç oyma kalıplarla baskı yapılmaktaydı. Aynı teknikle Arapça metinlerin basılması 9. ve 10 yüzyıllarda gene Mısır'da başlamıştır.

Avrupa'da ağaç oyma kumaş baskısını İslam dünyasından alarak başlamıştır. Özellikle 15. yüzyılda Avrupa’da matbaacılığın üssü olan Hollanda'da basım tekniği çok gelişmiştir. O dönemde hattatlarca yazılan ve hakkaklarca kazılan tahta kalıpların yanı sıra Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster’in yaptığı sanılmaktadır.

Basım ile ilgili Cümleler

  • Derginin son basımı gelecek pazartesi yayınlanacak.
  • O, kitabın ikinci ve yenileştirilmiş basımıdır.
  • Senin oyununla ilgili olumlu eleştiriler gelecek basımda görünecek.
 

Basım anlamı, kısaca tanımı:

Basımevi : Basım işi yapılmış olan yer, matbaa.

Ayrı basım : Genellikle bir dergide yayımlanmış bilimsel bir yazının ayrı bir broşür olarak basımı.

Tıpkıbasım : Bir yazı, desen, tablo vb.nin fotoğrafından kalıp çıkarılarak yapılmış olan aynı basımı, faksimile.

Basımcı : Basımevi işleten kimse, matbaacı.

Basımcılık : Basımcının yaptığı iş, basım, basmacılık, matbaacılık, tabaat.

Tipografi : Basım. Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi, tipografya.

Metin : Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst. Basılı veya el yazması parça, tekst.

Görüntü : Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet. Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme. Manzara. Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta. Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Matbaa : Basımevi.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

Basım aygıtı : Basım işini gerçekleştiren aygıt. [Bakınız: basar]

Basım aygıtı merceği : Bir optik basım aygıtında, dolu filmdeki resmi boş film üzerine düşüren mercek.

Basım aygıtı ölçeği : Bir basım aygıtında, basım aygıtı sayısının en ufaktan en büyüğe kadar sıralanmasından oluşan bütün.

Basım aygıtı sayısı : Basım aygıtında kullanılan ışıklama sayısı.

Basım eşlemesi : Ses ile görüntü kuşakları birleştirilerek yapılan basımda resim-ses aralığının korunması, böylelikle görünen resim ile işitilen ses arasında tam bir çakışmanın sağlanması. Kurgu eşlemesinin karşıtı.

Basım hakkı : Bir yapıtın basımı konusunda tanınan, yasadan doğan hak.

Basım ışığı : Bir basım aygıtında basım işinin gerçekleştirilmesi için değişik yeğinlikte düzenlenebilen ışık. (Genellikle basım aygıtlarında 21-25 basım ışığı derecesi vardır. Sayı büyüdükçe ışık yeğinliği de artar).

Basım ışığı kuşağı : Basım aygıtında negatifle birlikte devinerek, üzerindeki deliklerin çapıyla, her görünçlük için ışık yeğinlik ve rengini düzenlemede kullanılan kuşak.

Basım işlemi : Basımı gerçekleştirmek amacıyla başvurulan yol ve yöntemlerin tümü.

Basım işliği : İşlemeliğin basım işine ayrılan bölümü.

Diğer dillerde Basım anlamı nedir?

İngilizce'de Basım ne demek? : [Washim] n. bass, basso

adj. literal

n. issue

Fransızca'da Basım : édition [la], impression [la], tirage [le], typographie [la]

Almanca'da Basım : n. Drucklegung, Edition, Typografie, Typographie

adj. typografisch

Rusça'da Basım : n. печатание (N), печать (F)

adj. печатный