Basiret nedir, Basiret ne demek

Basiret; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Basiret" ile ilgili cümle

  • "Kanal'ı müdafaa edenler, yüz millik cephe üzerinde çok basiretle vazife görmeye mecbur idiler." - F. R. Atay

Basiret isminin anlamı, Basiret ne demek:

Kız ismi olarak; Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık. Anlayış, kavrayış.

Basiret anlamı, kısaca tanımı:

Basireti bağlanmak : İyi düşünemez, gerçeği göremez bir duruma düşmek.

Basiretli : Gerçeği görebilen, uzağı görebilen, basireti olan, sağgörülü.

Basiretlilik : Basiretli olma durumu, sağgörülülük.

Basiretsiz : Gerçekleri görebilmekten uzak, ileri ve uzak görüşlü olmayan, sağgörüsüz.

Basiretsizlik : Gerçekleri, ileriyi ve uzağı görememe, sağgörüsüzlük.

Gerçek : Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Temel, başlıca, asıl. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Yalan olmayan. Yapay olmayan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Gerçeklik. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.

Yanılma : Yanılmak işi.

 

Görüş : Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Görme işi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

Seziş : Sezme işi.

Anlayış : Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Anlama işi, telakki. Hoş görme, hâlden anlama. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

Kavrayış : Motorlu araçlarda lastiğin tam olarak yolu kavraması. Kavrama, anlama, algılama yetisi. Kavrama işi. Bir algının doğrudan doğruya kavranması.

Sağgörü : Basiret.

Basiret ile ilgili Cümleler

  • Yalnızım, mutsuzum, başarısızım, basiretsizim daha ne olabilir?
  • Jessie basireti için Charles'ı övdü.
  • Babasıyla karşılaştırıldığında, basiretten yoksundur.
  • Basiretli olsaydın böyle olmayacaktı.

Diğer dillerde Basiret anlamı nedir?

İngilizce'de Basiret ne demek? : n. perception, foresight, clairvoyance, discreetness

Fransızca'da Basiret : clairvoyance [la]

Almanca'da Basiret : Besonnenheit, Scharfblick, Umsicht, Voraussicht

Rusça'da Basiret : n. пристальность (F), проницательность (F), прозорливость (F), дальновидность (F)